Gunnar Engström

Gunnar Engström är före detta kriminalvårdsdirektör och flitigt anlitad som sakkunnig i statliga utredningar och kommittéer. Han har haft flera internationella uppdrag inom kriminalvård och är numera verksam inom den ideella sektorn.

Människan, brottet, följderna

Människan, brottet, följderna är en etablerad klassiker inom kriminalvården som nu uppdateras i en åttonde utgåva utifrån ny lagstiftning och metod, av delvis nya författare. Boken ger en kunskapsbaserad överblick av brottsligheten i Sverige samt av svensk kriminalvård och kriminalpolitik. 

Läs mer