Annika Eweström Hassby

PULS Historia 1-3 PULS Historia 1-3 Forntiden

Lätta faktatexter och berättelser om Sveriges tidiga historia. 

Hur levde människorna på bronsåldern? Vad gjorde männen på gården, vad gjorde kvinnorna, och vad hade man hästarna till? Svaren finns i PULS Historia 1–3

Läs mer