Anna Eikeland

Anna Eikeland är intensivvårdssjuksköterska och fil. kand i vårdvetenskap. Hon är även högskolelektor vid Högskolan i Oslo och Akershus.

Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom

"'Akut och kritisk somatisk sjukdom kan medföra stora psykosociala påfrestningar och betydande stress för den som drabbas
Läs mer