Lydia Cacho

Lydia Cacho driver sedan åtta år också en jourmottagning för kvinnor och barn som drabbats av våld i hemmet. Hon startade med en stenhård vilja, några kurser i företagsekonomi och judo samt ett studiebesök i USA. Idag är det den största kvinnojouren i Mexiko. Hon tilldelades Tucholskypriset av Svenska Pen år 2008.

 

Lydia Cacho är ett föredöme för alla som vill bedriva journalistik. Hon är en modig kvinna som har uthärdat fängelse och tortyr för att försvara en minoritet som ingen lyssnade till, för att göra folk uppmärksamma på de övergrepp som kvinnor och barn utsätts för i Mexiko och i världens fattigaste delar. Hon har förmedlat information där ingen tidigare fanns att få och har djärvt utsatt sig för enorma risker genom att ange storföretagare och politiker.

Betydelsen av hennes vittnesmål har universell giltighet. Överallt där staten är svag, överallt där det finns utrymme för kriminalitet, blir kvinnor och barn de första offren. Handeln med och utnyttjandet av människor är det mest primitiva brottet som, till skillnad från handeln med vapen och droger, ger skyhöga vinstmarginaler och innebär begränsade risker.

- Roberto Saviano, författare till Gomorra, i Expressen.

Maktens slavar

Över hela världen sker en explosionsartad ökning av kriminella nätverk som rövar bort, köper och förslavar flickor och kvinnor.

För att undersöka hur människohandeln är organiserad har Lydia Cacho, med fara för eget liv, besökt platser där sexhandel är en del av vardagen. I Maktens slavar låter hon både offer och förövare komma till tals.

Läs mer