Sanjay Basu

Sanjay Basu är doktor i medicin och verksam vid Stanforduniversitetet. Han har tillsammans med David Stuckler skrivit Åtstramning till döds.