Lasse Brännlund

Konflikthantering

Konflikter uppstår på de flesta arbetsplatser och är någonting alla organisationer och chefer måste förhålla sig till. I den här utgåvan beskriver författaren hur effektiv konflikthantering kan gå till med hjälp av konkreta exempel och välbeprövade metoder från OBM eller Organizational Behavior Management.


Denna utgåva utgörs av kapitlet ”Konflikthantering” ur boken Beteendeanalys i organisa...
Läs mer