Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mara Allodi Westling

Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet och koordinator för forskarskolan i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i skola och förskola.

Specialpedagogik för lärare

Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken  speglar kärnan i läraruppdraget, att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande och gör alla elever delaktiga. Antologin bidrar till att aktualisera kunskap om alla barns och ungdomars utveckling och behov och integrerar dem i gynnsamma undervisningspraktiker. 

Läs mer