Jarle Aarbakke

Jarle Aarbakke är professor, överläkare och specialist i klinisk farmakologi.

Illustrerad farmakologi 1

Läkemedel har en central plats för att förebygga och bota sjukdomar samt lindra symtom. Illustrerad farmakologi, som består av två volymer, ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. 

Mer info