Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Carl Martin Allwood

Tvärkulturella möten

I dagens Sverige finns ca 1.6 miljoner individer med utländsk bakgrund. De har, allmänt sett, ett större behov av stöd från olika sociala och vårdande institutioner jämfört med personer med helsvensk bakgrund. Författarna till denna antologi belyser ett antal kunskapsområden som är speciellt viktiga för psykologer och socialarbetare att känna till i mötet med människor med annan kulturbakgrund.

Läs mer