Eldorado

Natur & Kultur

  • Box 27 323
  • 102 54 Stockholm
  • Telefon: 08-453 86 00
  • Fax: 08-453 87 90
  • Org.nr: 802000-3813
  • info@nok.se

Eldorado

Välkommen till Eldorados elevwebb!

Här kan du som använder Eldorado träna matematik på olika sätt.

  • Om du klickar på Öva mer så hittar du digitala uppgifter till olika sidor i din mattebok.
  • Om du klickar på Räkna mera så får du färdighetsträna tabeller i de fyra räknesätten och andra matematiska områden.
  • Om du klickar på Filmer så kan du se korta filmer som handlar om matematik på olika sätt.

Om du är förälder så finns tre häften om matematik att läsa under fliken föräldrar.