Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

5 fördelar med blended learning

Att blanda olika lärmiljöer med traditionell klassrumsundervisning, så kallad blended learning, ger dig möjlighet att få ut det mesta av Natur & Kulturs läromedel – och öka motivationen hos eleverna på kuppen.

1. Variation leder till motivation

Möjligheten till en varierad undervisning är en av de största fördelarna med blended learning. Någon lär sig bäst genom att lyssna, en annan tar till sig genom att titta på film och en tredje vill läsa sig till information. Vissa sporras av spelifiering, andra av interaktiva moment som mentimeterröstningar eller samgoogling. Med digitala verktyg ges läraren och eleven möjlighet att välja det sätt att lära som passar just den eleven.

2. Individanpassning

Digitala resurser ger mängder av möjligheter till att anpassa läromedlet efter elevens behov. Eleven hittar material för fördjupning och kan befästa sina nya kunskaper med självrättande övningar. Som lärare kan du ofta välja vilka övningar du vill tilldela vilka elever.

3. Mer tid för eleverna

Självrättande övningar, diagnoser och smidig insamling av elevernas uppgifter minskar tiden för administration. Statistik och data över elevernas arbete hjälper dig att fokusera din undervisning på det som klassen har störst behov av. Länklistor och fördjupningsmaterial som är kurerat och kvalitetssäkrat spar också tid för dig som du kan lägga på eleverna.

4. Förberedda elever

Att arbeta flippat, vända på klassrummet, innebär att eleverna kan förbereda sig inför kommande klassrumslektion med hjälp av till exempel film, ett test eller en podd. Eleven kan repetera och ta den tid som krävs för att skapa förförståelse. Detta kan också göra det lättare att våga komma till tals i klassrummet. På lektionen kan du fokusera på att arbeta med elevernas nya kunskaper och får mer tid för dialog och att vara en resurs för varje elev.
Tips! Läs gärna Flipped Classroom av Daniel Barker om du vill ha mer kött på benen kring att jobba flippat.

5. Många vägar till feedback

Det finns mängder av forskning som visar att återkoppling leder till utveckling och ökad motivation. Självrättande övningar är ett exempel. Blev det rätt, varför inte? Som lärare kan du också ge feedback och kommunicera med eleven direkt i det digitala materialet. Kommentera en enskild övning eller visa att du ser hur mycket jobb eleven har lagt ner till exempel. En annan väg till återkoppling är statistik. Antal avklarade övningar, hur mycket är kvar, hur stor del av klassen har svarat som jag? Allt detta är exempel som leder arbetet framåt.

Till de flesta av Natur & Kulturs tryckta läromedel finns kostnadsfritt digitalt extramaterial. Titta på vad som finns till dina läromedel här.