Integration av våra digitala läromedel

Natur & Kultur erbjuder möjlighet till tekniska integrationer med skolans befintliga system.

Enkel åtkomst

För att förenkla åtkomsten till Natur & Kulturs digitala läromedel på Mina sidor finns möjlighet att logga in med Skolfederation, Google, Microsoft eller Facebook. Lärare och elever kan själva skapa denna koppling vid inloggning på www.nok.se/login. På så vis förenklas lösenordshanteringen då man slipper hålla reda på olika inloggningsuppgifter.

Integration med skolans befintliga system

Natur & Kultur hjälper gärna till med tekniska integrationer med skolans eller kommunens IT-system eller lärplattform för att göra det enklare att komma åt de digitala läromedlen. I dagsläget har vi lösningar för inloggning och utbyte av användar- och klassinformation via Skolfederation (SAML2) och Skolon, samt den nya standarden SS 12000.

För frågor eller önskemål om integrationer, vänligen kontakta tekniskt ansvarig michael.poijes@nok.se, eller implementeringschef anna.tranell@nok.se på Natur & Kultur.

Skolfederation

Natur & Kultur erbjuder teknisk integration mellan skolans IT-system och digitala läromedel via Skolfederation. Detta kräver att skolan/kommunen är ansluten till Skolfederation. Standarden som används är SAML2.

Det finns två typer av integrationer:

1) Integration för enkel inloggning
Lärare och elever kan komma åt Natur & Kulturs digitala läromedel på Mina sidor (portal.nok.se) via sin vanliga inloggning på skolan, utan ytterligare inloggningar eller konton.

2) Integration för åtkomst av läromedel samt för att synka grupper
Skolan slipper administrera grupper (och dess lärare och elever) i flera system eftersom grupperna synkas över från skolan till Natur & Kulturs system. Detta rekommenderas bland annat vid användandet av läromedlet NOKflex.

Skolon

Natur & Kulturs digitala läromedel finns tillgängliga i Skolon, som är en samlingsplats och distributionskanal för digitala skolverktyg skapad för både elever, lärare och administratörer.

En skoladministratör kan köpa licenser för Natur & Kulturs digitala läromedel och få dem tillgängliga för skolans användare i Skolon. Kontakta oss på teknisksupport@nok.se om ni har frågor eller vill ha åtkomst via Skolon.