Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anpassat för alla

Digilär är anpassat för alla. Den smarta funktionaliteten stöttar både din undervisning och elevens lärande. Det är ett grundkrav att våra läromedel är tillgängliga, aktuella och faktagranskade. Författarna är ämnesexperter och pedagoger.

Förankrat i forskning – i samarbete med SPSM

Digilär har utvecklats i samverkan med specialpedagoger, lärare och forskare inom lässvårigheter och koncentrationsproblematik. SPSM har stöttat utvecklingen av ett heldigitalt läromedel som är anpassat för alla. 

Alltid med Digilär – funktionalitet

Alla läromedel som publiceras i Natur & Kulturs unika digitala plattform är utrustade med ett stort antal prisbelönta funktioner och unikt innehåll skapat för att stötta elevers lärande. Om du använder ett Digilär-läromedel får du alltid vår funktionalitet på köpet.

Stöd & anpassning

 • Uppläsning
 • Inläst tal och samarbete med ILT
 • Fokusläge och dölj menyer
 • Bläddra eller scrolla
 • Typsnitt Dyslexie
 • Storlek på text
 • Kontrast & bakgrund
 • Färgmarkeringar i text
 • Dölj bilder
 • Läslinjal
 • Byt språk på gränssnittet
 • Översättning
 • Bifoga bild, film, ljud – alternativ till skriftlig inlämning
 • Uppläsning
 • Inläst tal och samarbete med ILT
 • Fokusläge och dölj menyer
 • Bläddra eller scrolla
 • Typsnitt Dyslexie
 • Storlek på text
 • Kontrast & bakgrund
 • Färgmarkeringar i text
 • Dölj bilder
 • Läslinjal
 • Byt språk på gränssnittet
 • Översättning
 • Bifoga bild, film, ljud – alternativ till skriftlig inlämning

Stöttning i innehållet

 • Ordförklaringar
 • Fördjupningar & länkar
 • Frågor & övningar
 • Glosor & begrepp
 • Bilder & filmer
 • Introduktionsfilmer*
 • Lättläst*
 • Lärarhandledning

*Observera att alla läromedel inte inkluderar denna typ av innehåll.

 • Ordförklaringar
 • Fördjupningar & länkar
 • Frågor & övningar
 • Glosor & begrepp
 • Bilder & filmer
 • Introduktionsfilmer*
 • Lättläst*
 • Lärarhandledning

*Observera att alla läromedel inte inkluderar denna typ av innehåll.

Studieteknik

 • Ordlistor
 • Anteckningar
 • Eget material lättåtkomligt och samlat
 • Ordlistor
 • Anteckningar
 • Eget material lättåtkomligt och samlat

Planering & bedömning

Egen planeringsfunktionalitet där läraren skapar kurser med:

 • En egen vägg – er egna plats på Digilär
 • Inlägg & genvägar
 • Uppdrag
 • Lärarens egna uppgifter
 • Överblick över elevernas uppgiftssvar
 • Feedback på elevernas uppgiftssvar
 • Möjlighet att arbeta gemensamt och ämnesövergripande
 • Möjlighet att dela information med vikarien

Egen planeringsfunktionalitet där läraren skapar kurser med:

 • En egen vägg – er egna plats på Digilär
 • Inlägg & genvägar
 • Uppdrag
 • Lärarens egna uppgifter
 • Överblick över elevernas uppgiftssvar
 • Feedback på elevernas uppgiftssvar
 • Möjlighet att arbeta gemensamt och ämnesövergripande
 • Möjlighet att dela information med vikarien

Stöd i undervisningen

Uppläsning av allt innehåll

Eleverna kan lyssna på allt innehåll i Digilär, såväl grundtext som uppgifter. I dag lyssnar närmare 20 procent av eleverna på inlästa texter i Digilär och funktionen ses som ett allt viktigare komplement i undervisningen.

Inläst text från ILT

Är din skola kund hos ILT Inläsningstjänst? Då har du automatiskt tillgång till inläst text i samtliga digitala läromedel för mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och sfi.

Fokusläge för läsning

Fokusläge för läsning är standard för alla sidvyer i våra läromedel. En avskalad och ren vy utan distraktioner skapar goda förutsättningar för digital läsning och inlärning.

För ditt flerspråkiga klassrum

Med hjälp av Google Översätt kan eleven översätta innehållet i läromedlet. Hen kan även byta språk på hela gränssnittet, alltså alla knappar och menyer, från svenska till engelska.

Lättläst

I utvalda läromedel finns lättläst textnivå till läromedelskapitlen. Lättläst gör att eleven som behöver det kan läsa en kortare text med enklare språk som endast tar upp det mest grundläggande i det aktuella kapitlet.

Typsnitt Dyslexie

Det finns flera typsnitt att välja mellan. Välj typsnittet Dyslexie om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Typsnittet är utvecklat särskilt för den som har dyslexi.

Ordförklaringar

Gula klickbara ord­förklaringar stöttar eleven genom att förklara de svåra ord som finns – direkt där de står i texten

Digilär gör digitala läromedel som från grunden är inkluderande. Detta innebär att samtliga elever kan ha samma läromedel, samtidigt som det finns utformning och funktioner som underlättar för elever med inlärningssvårigheter. Post- och telestyrelsen, motivering till priset för årets ”Innovation och Design för alla 2015” som tilldelades Digilär i maj 2015.

Design för alla

Ren vy och enkelt gränssnitt

Digilär har en ren design och ett enkelt gränssnitt, för ökad användarvänlighet.

Tydlig navigering

En tydlig meny gör navigeringen enkel. Du har tillgång till hela läromedlet och hittar allt innehåll i samma vy.

Teman i tre färger

Välj färgtema för hela Digilärs gränssnitt! Det finns tre teman att välja mellan - Standard, Mörkt eller Gult. Elever med lässvårigheter kan enkelt ställa in den kontrast som passar deras läsning bäst.

Undervisning på ditt sätt

Planera lektionen enkelt

Bygg en egen lektionsplanering för din elevgrupp genom att välja ut de delar från Digilärs läromedel som eleverna ska arbeta med, lektion för lektion.

Du kan lägga till eget material, och blanda innehåll från flera olika Digilärläromedel (till de läromedel du och dina elever har licenser).

Skapa uppdrag och anpassa innehållet

Med Digilär har du alla möjligheten att anpassa undervisningen. Genom att skapa anpassade uppdrag kan du välja vilket innehåll som eleverna ska jobba med i ett kapitel.

Granska elevernas svar

Med Digilärs digitala funktioner för att granska, bedöma och kommunicera med eleven underlättas ditt arbete med att dokumentera och analysera elevernas arbete.

Flexibelt för eleven – och dig!

Svara med film, bild eller röst direkt i en uppgift

Eleven kan skicka in en bild, en ljudfil, en film, eller ladda upp ett dokument som svar direkt i uppgiften.

Allt på ett ställe

Med Digilär har du allt på ett ställe. Du behöver inte leta efter papper eller hålla koll på om eleverna har lämnat in någon uppgift via mejlen – allt finns i Digilär.

Allt material som skapas sammanställs under din profil. Anteckningar och filer som har laddats upp sparas både i respektive uppgift och på profilen. Här återfinns även ordlistor och övrigt material kopplat till en enskild användare. 

Du kommer älska det här

Lärarhandledningen – alltid vid din sida

Med Digilär får du ett gediget lärarstöd. Det finns alltid en generell lärarhandledning till varje läromedels startsida. Därtill finns det ofta en lärarhandledning till arbetsområdena och i utvalda läromedel även på kapitelnivå.

Jobba vidare utan uppkoppling

Har internet gått ner? Ingen fara! Nu går det att arbeta vidare en stund utan uppkoppling. Eleven kan fortsätta sitt påbörjade arbete i uppgifter med mera offline - när internet kommer tillbaka synkroniseras materialet.

Dela Digilärinnehåll i Google Classroom och Microsoft Teams

Du kan snabbt och smidigt dela valfritt innehåll i Digilär med eleverna.