Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Planera och samarbeta direkt i Digilär

Det är enkelt att planera och samarbeta i Digilär. I verktygen Skapa kurs och Uppdrag kan du som lärare arbeta flexibelt med ditt läromedel och styra hur innehållet fungerar för dina elever.

Arbeta gemensamt med dina elever över flera läromedel

Bygg en egen lektionsplanering för din elevgrupp genom att välja ut de delar från Digilärs läromedel som eleverna ska arbeta med, lektion för lektion.

Du kan lägga till eget material, och blanda innehåll från flera olika Digilärläromedel (till de läromedel du och dina elever har licenser). Du kan också samarbeta med kollegor och dela din planering med vikarier.

Skapa aktiviteter och guida eleverna

Skapa uppdrag med innehåll från alla Digilärs läromedel. Du bestämmer i vilken ordning och takt dina elever ska ta del av och arbeta med materialet. Eleverna guidas steg för steg framåt i din unika lektionsplanering.

Kommunicera med hela klasser och grupper

Nu får du verktyg för att kommunicera med hela din grupp eller klass. Varje elevgrupp har en egen anslagstavla, en så kallad vägg, där inläggen visas. Som lärare har du full kontroll över inläggen. Här kan du till exempel skriva instruktioner och dela innehåll som videoklipp eller länkar till eget material. Inläggen kan schemaläggas så att du smidigt kan planera långt i förväg om du vill.

Följ elevernas arbete på grupp- eller elevnivå

Genomförda uppgifter eller uppdrag sammanställs på gruppnivå. Som lärare kan du ta del av resultatet för hela gruppen så väl som varje enskild elev. Här kan du även kommentera elevernas svar för hela läromedlet eller enskilda uppdrag som du har delat ut.

Så rättar du

Du kan välja ”Mål uppnått / Mål ej uppnått” på alla inlämningsuppgifter för att visa eleven om hen har klarat en uppgift eller ej, och även lägga till en egen kommentar. Du ser enkelt vilka elever som har genomfört en enskild uppgift.

Du bestämmer arbetssätt

Vi vill att du ska ha möjlighet att arbeta som det passar dig. Digilär anpassar sig därför efter just ditt arbetssätt.

Vill du utgå ifrån ett befintligt upplägg? Våra läromedel är alltid byggda enligt strukturer som ska vara smidiga att arbeta med. Följ gärna det färdiga upplägget.

Vill du skapa själv? Blanda material ur alla dina tillgängliga läromedel i Digilär om du vill. Dela dem med elevgruppen i dina egna lektionsplaneringar. Addera eget material, djupdyk i ett aktuellt ämne, lägg in nyhetsartiklar och uppgifter.

Du bestämmer arbetssätt och vi har verktygen för att stötta din undervisning.