Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Planering & bedömning i Digilär

Med verktyget Kursplanering kan du som lärare bygga upp en helt egen planering där du stegvis lotsar eleverna framåt. Du kan styra hur materialet ska fungera för dina elever och därmed arbeta mer flexibelt med ditt läromedel. Det är här du kommunicerar med dina elever och dokumenterar din bedömning. Du sparar tid och förenklar för eleverna när allt finns på ett och samma ställe.

Din egen plats på Digilär

Med hjälp av kursplaneringsverktyget bygger du som lärare upp din egna kurs på Digilär. Där lägger du till de elever som du ska undervisa och de läromedel från Digilärserien som du vill att de ska ha tillgång till i din undervisning. Detta blir er egna och gemensamma plats på Digilär. Här kan du läsa om hur du på ett enkelt sätt kan bygga upp en unik kurs anpassad till hur du vill undervisa.

Din egen plats på Digilär

Med hjälp av kursplaneringsverktyget bygger du som lärare upp din egna kurs på Digilär. Där lägger du till de elever som du ska undervisa och de läromedel från Digilärserien som du vill att de ska ha tillgång till i din undervisning. Detta blir er egna och gemensamma plats på Digilär. Här kan du läsa om hur du på ett enkelt sätt kan bygga upp en unik kurs anpassad till hur du vill undervisa.

Uppdrag

Du kan skapa uppdrag till dina elever. I ett uppdrag delar du ut exakt det innehåll från läromedlen som du vill att eleverna ska arbeta med under en lektion, ett arbetsområde eller kanske i läxa. Uppdragen läggs upp i steg där du på ett pedagogiskt sätt får möjlighet att guida dina elever genom arbetet, och samtidigt får eleverna bättre fokus när de slipper navigera i ett stort läromedelsmaterial.

Inlägg

Du kan lägga upp inlägg till eleverna i kursen, t.ex. skicka ut snabb information och dela innehåll som videoklipp eller länkar.

En egen vägg

Varje kurs har en egen anslagstavla, eller vägg, där dina inlägg och uppdrag samlas. Här finns dessutom alltid en väg in till de läromedel som du har lagt till i kursen. Bra om du inte vill eller hinner att skapa uppdrag. Du kan också lägga upp fastnålade genvägar till specifika sidor i läromedlet på väggen. Som lärare har du full kontroll och kan styra och tidsinställa vad som visas för eleverna.

Överblick över elevsvar

Du kan när som helst få en överblick över alla svar som en elev eller elevgrupp har gjort på uppgifter, frågor och övningar i kursen. På detta sätt kan du tydligt se deras progression och få ett underlag till utvecklingssamtal och bedömning.

Feedback till eleven

Du kan ge eleven kommentarer och omdömen till alla uppgifter som hen svarar på i din kurs på Digilär. Du väljer själv hur din feedback ska se ut – t.ex. en längre formativ kommentar, ett summativt omdöme eller kanske bara en bekräftelse på att uppgiften är klar.***

Lärarens egna uppgifter

Du kan varva innehåll från Digilärserien med eget material. Vi erbjuder alltid förslag på uppgifter till varje text. Men vi vet också att många lärare har egna välgjorda uppgifter eller behöver anpassa uppgifterna utifrån elevgruppen. Du kan därför alltid infoga dina egna uppgifter – direkt till en text i något Digilär-läromedel eller i uppdrag och inlägg.

*** Det är alltid du som lärare som gör en professionell bedömning kring vilken typ av uppgiftskommentar du lämnar till eleven. Det är aldrig tvingande att skriva någon del av förslagen till kommentarer i Digilärs system. De kommentarer en elev får från sin lärare sparas i läromedlet och syns endast för den enskilda eleven samt läraren eller lärarna i kursen.

Samarbeta med kollegor

Arbeta gemensamt och ämnesövergripande

Med hjälp av kursplaneraren kan du samarbeta med dina kollegor direkt i Digilär. Du kan när som helst lägga till en kollegas lärarkonto i din kurs. Då kan ni båda se och lägga till uppdrag och inlägg, samt kommentera och bedöma elevsvar på uppgifter i kursen.

Du kan t.o.m. bygga upp en ämnesövergripande kurs med läromedel från flera olika ämnen. Bra om man vill samarbeta runt ämnesövergripande teman på skolan. (Obs! Ämnesövergripande kurser fungerar endast om ni har licens till flera ämnesläromedel på Digilär).

Dela information med vikarien

Varför inte skapa ett gemensamt vikariekonto på Digilär för er skola. Om du sedan lägger till vikariekontot i dina kurser så kan en vikarie snabbt ta över undervisningen om det skulle behövas.

Samarbeta med kollegor

Arbeta gemensamt och ämnesövergripande

Med hjälp av kursplaneraren kan du samarbeta med dina kollegor direkt i Digilär. Du kan när som helst lägga till en kollegas lärarkonto i din kurs. Då kan ni båda se och lägga till uppdrag och inlägg, samt kommentera och bedöma elevsvar på uppgifter i kursen.

Du kan t.o.m. bygga upp en ämnesövergripande kurs med läromedel från flera olika ämnen. Bra om man vill samarbeta runt ämnesövergripande teman på skolan. (Obs! Ämnesövergripande kurser fungerar endast om ni har licens till flera ämnesläromedel på Digilär).

Dela information med vikarien

Varför inte skapa ett gemensamt vikariekonto på Digilär för er skola. Om du sedan lägger till vikariekontot i dina kurser så kan en vikarie snabbt ta över undervisningen om det skulle behövas.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet