Om Digilär

Digilär var först i Sverige med att ta fram heldigitala läromedel. Idag har förlaget nära 100 000 användare på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Som en del av Natur & Kultur erbjuder Digilär Sveriges mest omfattande och kvalitativa utbud av digitala läromedel.

Läs mer om Digilär på digilar.se

Digilärkonceptet

Digitala läromedel är ett sätt att individanpassa undervisningen i skolan. Med förankring i forskning och tillsammans med ämnesexperter skapar vi möjligheter för elever att lyckas med sin inlärning, oavsett förutsättningar och behov. Den digitala tekniken gör också att du som lärare kan lägga mindre tid på administrativt arbete och mer tid på det som är viktigt: undervisningen.

Digilär var först i Sverige med ett digitalt läromedel som helt och hållet ersätter en tryckt lärobok. Sedan dess har Digilär arbetat med att skapa läromedel som sparar lärarnas tid, underlättar för elevernas inlärning och stödjer skolors digitalisering. Läromedlsen uppdateras ständigt vad gäller innehåll och funktionalitet, inte minst för elever med behov av särskilt stöd.

För att riktigt kunna fokusera på elevernas arbete, så måste lärarnas planeringsarbete göras enklare och deras administrativa arbete reduceras till ett minimum – och det är där Digilär kommer in. Stellan Wigh, grundare av Digilär

Pedagogiskt, kvalitativt och digitalt innehåll

Innehållet i Digilär-läromedlen är framtaget i samarbeten mellan ämneslärare, faktagranskare och forskare. Tillsammans med teamet av webbutvecklare har Digilär producerat läromedel som fungerar såväl digitalt som pedagogiskt. Materialet ska hålla en hög pedagogisk nivå och uppdateras därför kontinuerligt med innehåll och funktionalitet.

Digilär uppdaterar innehållet efter till exempel aktuella händelser. Nya upptäckter, uppfinningar och forskning lyfts naturligt in i din undervisning. I flera läromedel får du även uppdaterat material varje månad utifrån olika teman.

Intresserad av Digilär?

Kontakta Digilär för att få mer information om läromedlen och hjälp att komma igång. För dig som är ny användare av Digilär erbjuder vi en kostnadsfri demo inför lärarkollegiet, eller ute i en klass som en lektion. Ni kan även få en onlinedemo genom skärmdelning på distans. 

Vi erbjuder dessutom workshops för lärare eller skolledare som fortbildning. Boka demo eller workshop här.

Digilär – en del av Natur & Kultur

Med heltäckande digitala läromedel får varje elev samma möjlighet att nå sin fulla potential.
Utforska Digilär – en del av Natur & Kultur