Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Variation i klassrummet

Med Natur & Kulturs heldigitala läromedel kan du enkelt skapa omväxling i din undervisning och ha varierade lektioner. Trots det möter vi en del fördomar som antyder motsatsen. Som denna.

Fördom

Digitala läromedel betyder att eleverna bara sitter själva med sina skärmar.

Sanning

Nej, det stämmer inte. Det är din lärarledda undervisning som är det viktigaste verktyget i klassrummet, oavsett vilken typ av läromedel du använder.

Här är några exempel på hur du kan använda Digilär:

  • Låt någon elev filma dig när du har en praktisk genomgång, kanske gör ett experiment eller bevisar ett påstående. Lägg in filmen i Digilär och låt eleverna repetera genom att se den igen.
  • Visa en intresseväckande bild i helklass och prata kring den.
  • Skriv ut en uppgift på papper till eleverna och låt dem arbeta analogt med den.
  • Låt eleverna lyssna gemensamt till en text med uppläst ljud och svara på frågor till texten.
  • Använd diskussionsuppgifterna i par eller grupp.

Du är avgörande för hur mycket ensamsittande vid datorn du vill ha i ditt klassrum. Och vi hjälper dig gärna på vägen med lärarhandledning, många olika uppgiftstyper där eleverna ska interagera med varandra, tips och inspiration.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet