Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stöd inför köp av digitala läromedel!

Ska ni arbeta med digitala läromedel till hösten? Vi hjälper er att hitta rätt lösning för just er skola.

För att kunna göra medvetna läromedelsval behövs kunskap om vad olika medier tillför för värde till undervisningen. Det har branschorganisationen Swedish Edtech Industry tagit fasta på när de tagit fram stödmaterialet Att välja och värdera digitala lärresurser.

Materialet innehåller flera delar för hur du kan förbereda dig och lärmiljön för att arbeta digitalt. Frågeställningarna tar sin utgångspunkt i vad ditt syfte med undervisningen är och kan med fördel användas som diskussionsunderlag i ett arbetslag eller i ett ämneslärarlag inför att ni planerar för inköp eller vill testa en digital lärresurs i klassrummet.

Kanske förbereder sig din skola för en höst med digitala läromedel? Om du inte är van att arbeta digitalt ställs du inför nya frågor och nya beslut. Stödmaterialet hjälper dig i förberedelsearbetet – gå till respektive avsnitt på edtechkartan.se för att komma igång:

Fri rådgivning och kom igång

Vad har du och din skola för önskemål och tekniska förutsättningar? Vi ger fri rådgivning och kom igång-stöd och kan även skräddarsy fortbildning utifrån dina behov.

Våra kundansvariga kommer gärna till din skola eller kommun för att presentera aktuella läromedel och erbjudanden, från blended learning till heldigitalt.

Med Digilär kan du välja från ett brett utbud av kvalitetsgranskade heldigitala läromedel från årskurs 4 upp till gymnasiet och vuxenutbildning.

Beställ dina läromedel redan idag

Kontakta våra kundansvariga på 08-453 86 00 så får du snabbt hjälp att beställa läromedel inför skolstarten.

Johanna Karlén: "Vi vill öka kunskapen och medvetenheten kring digitala lärresurser"

Tre frågor till Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry.

Johanna Karlén

Varför är detta stöd viktigt?

– Stödet är viktigt som ett led i att öka kunskap och medvetenhet kring digitala lärresurser, hur du som lärare kan välja och värdera dem utifrån syftet med din undervisning, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till en bra dialog mellan användarna och de som utvecklar tjänsterna.

Hur har processen sett ut?

– Materialet togs först fram i ett projekt förra året, bl.a. som ett resultat av diskussioner mellan myndigheter, huvudmän, organisationer, forskare och utvecklare om en nationell handlingsplan, skolDigiplan, för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vårt material kan ses som ett kompletterande stöd till skolDigiplan.

Vad ska man tänka på vid beställning av digitala läromedel?

– Förutom att utgå från syftet med undervisningen och hur läromedlet ska användas kopplat till det, behöver man också tänka på hur tjänsten ska passa in i det digitala ekosystemet i övrigt. Finns det finns andra och liknande tjänster sedan tidigare? Hur ska användare få tillgång till sitt läromedel? Vem som skapar konton? Vilken information får sparas i tjänsten?