Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Samtliga heldigitala läromedel i moderna språk har nu talsyntes med AI

Nu kan du som använder Natur & Kulturs heldigitala språkläromedel även få texten uppläst med talsyntes med AI i franska, tyska och italienska. Sedan februari 2020 finns talsyntes med AI även i engelska och spanska.

Det här innebär att samtliga heldigitala läromedel i moderna språk från Natur & Kultur nu använder talsyntes med AI. De digitala rösterna i språkläromedlen håller så hög kvalitet att de är svåra att särskilja från en verklig mänsklig röst.

– Uppläsning av text är ett verkligt fokusområde där vi satsar mycket kraft och resurser. Det är också vår mest uppskattade och använda lässtödsfunktion, berättar Cecilia Lilja, produktionschef för digitala läromedel på Natur & Kultur.   

Talsyntesen med AI har dessutom utvecklats så att den täcker in fler dialekter på engelska. I tillägg till befintliga dialekter finns nu tre nya: Australisk, nya zeeländsk och sydafrikansk engelska. Ett perfekt stöd för att eleverna lättare ska förstå engelska språket oavsett var personen som talar det kommer ifrån. 

Talsyntes och inläst tal är sedan tidigare standard i alla läromedel i Digilärserien. Talsyntes är en konstgjord röst som efterliknar mänskligt tal, och lämpar sig väl för digitala läromedel som hela tiden uppdateras med aktuellt innehåll. I moderna språk och engelska kompletterar vi alltid också med inläst tal av en professionell röstskådespelare till alla texter eftersom det är viktigt att elever får lyssna på modersmålstalare i undervisningen. Talsyntesen läser i dessa läromedel upp andra delar, t.ex. uppgiftsinstruktioner, ordförklaringar och fördjupningar.

Den neurala talsyntesen med AI utvecklas av Amazon med den senaste tekniken där rösterna låter ännu mer mänskliga. Funktionaliteten förbättras ständigt och tränas på nya uttal. Dessutom blir språkmelodin hela tiden bättre, det vill säga uttal av meningar, fraser och andra kombinationer av flera ord samtidigt. AI:n tränas genom all text den bearbetar, förbättras i snabb takt och används idag över hela världen.

Med Natur & Kulturs heldigitala läromedel kan eleverna få all text i ett innehåll uppläst med talsyntes. Det gäller både för längre texter, uppgifter, frågor och fördjupningar. 

Video: Så här låter talsyntesen med AI!

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet