Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om utvecklingen i Afghanistan – nytt tema i Digilär Samhällskunskap 7-9

SO-lärare, vet du vad? Nu finns ett helt nytt avsnitt om utvecklingen i Afghanistan i Digilär Samhällskunskap 7-9. Dessutom har vi publicerat ytterligare ett nytt – Regeringskrisen 2021 – som återfinns i både Digilär Samhällskunskap 7-9 och Digilär Samhällskunskap för gymnasiet.

Tema: Utvecklingen i Afghanistan

I temat om utvecklingen i Afghanistan får du läsa om den historiska utvecklingen, främst under 1900- och 2000-talen, som har lett fram till dagens situation i Afghanistan. I temat kommer följande frågor att tas upp:

• Vilka geografiska förutsättningar har Afghanistan?
• På vilket sätt tog Storbritannien och sedan Sovjetunionen makten över Afghanistan under 1800-talet och fram till 1900-talets slut.
• Vilka är talibanerna och när kom de till makten första gången?
• Varför angrep USA Afghanistan 2001 och vilka blev konsekvenserna?
• Hur blir framtiden för det afghanska folket?

Tema: Regeringskrisen 2021

I Digilär Samhällskunskap 7-9 och Digilär Samhällskunskap för gymnasiet finns ett nytt tema: Regeringskrisen 2021.

I temat om regeringskrisen juni-juli 2021 tas följande frågor upp:
• Vad är en misstroendeförklaring och hur går den till?
• Vad utlöste regeringskrisen?
• Vilka politiska konsekvenser fick misstroendeförklaringen?

Med Digilär Samhällskunskap får du tillgång ständigt uppdaterat material som gör det lätt för eleverna att hålla sig ajour med vad som händer i deras omvärld både på individ- och samhällsnivå.

Prova gratis

Är du nyfiken på Digilär Samhällskunskap 7–9 eller Digilär Samhällskunskap gy men saknar licens? Skaffa ett gratis testkonto för att komma åt läromedlet, liksom våra övriga läromedel helt kostnadsfritt i 30 dagar.