Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nytt och förbättrat SO-läromedel till skolstart!

Grattis alla SO-lärare på högstadiet – till skolstarten i augusti 2021 förbättrar vi vårt populära heldigitala läromedel: Digilär SO.

Digilär SO var ett de första läromedlen i Digilärserien när det kom ut 2013. Nu är det dags för en större uppdatering av SO-blocket med en revidering av ett 40-tal kapitel i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Samtliga kapitel som vi förbättrar får helt nya eller reviderade texter – dessutom kompletteras de med lättlästa texter. Lättläst gör att eleven som behöver det kan läsa en kortare text med enklare språk som endast tar upp det mest grundläggande i det aktuella kapitlet.

Fler förbättringar att se fram emot: 

  • kapitel med instuderingsfrågor och facit
  • testa dig själv-övningar länkat i den löpande texten enligt modellen testbaserat lärande
  • begreppsordlistor där eleverna kan träna med självrättande ordträningsfunktion och uppgifter.

Du som använder Digilär SO idag kommer känna igen alla funktioner i läromedelsplattformen sedan tidigare. Du kan lugnt fortsätta att nyttja all funktionalitet däribland Min uppgift där du lägger in egna uppgifter och länkar. Kom ihåg att du kan skapa egna ordlistor och ta del att ett rikt urval av filmer som stöttar och förklarar innehållet.

Språk- och kunskapsutvecklande modell

Vår stora uppdatering är nära knuten till kursplanerna och bygger till stor del på en språk- och kunskapsutvecklande modell med: 

  • ingress och inledande frågor som sammanfattas i slutet av texten 
  • textavsnitt med kärnmeningar och instrumentella rubriker
  • centrala begrepp som kursiveras och förklaras i den löpande texten första gången ordet dyker upp.

Till de centrala begreppen finns begreppsordlistor som eleverna kan öva på som bygger på gamification för att motivera eleverna. 

Smygkika på fem kapitel redan nu!

Nu kan du titta på fem kapitel som ingår i uppdateringen i arbetsområdet På gång. Skaffa ett gratis testkonto redan i dag för att komma åt innehållet, liksom våra övriga läromedel helt kostnadsfritt i 30 dagar. Du kan även få en visning av Digilär eller köra ett fullskaligt test med all funktionalitet på plats på din skola. Kontakta någon av våra kundansvariga för att boka en tid! 

Nya författare

I tillägg till befintliga författare har Natur & Kultur inför revideringen under de senaste åren knutit till sig nya kunniga skribenter utöver de befintliga: Anders Walt (samhällskunskap), Johanna Bill (historia) och Peter Kinlund (geografi).

Nya författare

I tillägg till befintliga författare har Natur & Kultur inför revideringen under de senaste åren knutit till sig nya kunniga skribenter utöver de befintliga: Anders Walt (samhällskunskap), Johanna Bill (historia) och Peter Kinlund (geografi).

Exempel på testa dig själv-övningar länkat i den löpande texten enligt modellen testbaserat lärande.