Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs digitala läromedel får ett designlyft

I sommar har vi uppdaterat designen i Natur & Kulturs digitala läromedel, och ytterligare förbättrat förutsättningarna för digital läsning och inlärning. 

– Vårt fokus har varit att skala av det som inte behövs och samtidigt förtydliga och förenkla det som är viktigt för att eleverna lätt ska kunna navigera och använda de digitala läromedlen på ett optimalt sätt, berättar Cecilia Lilja, ansvarig för digital läromedelsproduktion på Natur & Kultur. 

Häng med så visar vi vad som är nytt i läromedelsplattformen digiNOK! 
 

Nytt utseende för omslagssidor

Vi lanserar ett nytt utseende för omslagssidan för kapitel, bildberättelse och arbetsflöde. Samtidigt centreras även innehållsmenyn i dessa tre delar. Därtill inför vi en ny design i bildberättelse och arbetsflöde. Så här ser det ut:

Uppdelningen av bild och text på omslagssidor ger tydligare ingångar och förbättrade förutsättningar för läsningen när texten får den bakgrundsfärg användaren har ställt in. Det går också att fälla ut och se hur många enskilda uppgifter som finns under rubrikerna, vilket många lärare har efterfrågat.

Centrerad innehållsmeny gör det lätt för användaren att få överblick och komma åt olika delar av innehållet.


Bildberättelse där bilden är i fokus och du kan lyssna på en röst som berättar om bilderna, som växlar automatiskt.

Tydliga knappar hjälper eleverna vidare

I läromedelsplattformen kan användarna sedan tidigare välja att skrolla eller bläddra mellan avsnitten i ett innehåll och nu har vi gjort bläddraläget ännu mer intuitivt. När man bläddrar visas tydliga knappar för ”Nästa sida” och ”Backa” som leder eleven vidare i läromedlet.När användaren kommer till slutet av ett innehåll visas information om uppgifter att jobba vidare med – om det finns sådana kopplade till innehållet. Om läraren har lagt till egna uppgifter till ett innehåll visas även en länk till dem.

Ny funktion för val av radavstånd och andra förbättringar

Vi har rullat ut flera andra designändringar till skolstarten hösten 2022.

 • Vi har tagit fram en ny anpassningsfunktion som gör att eleven kan välja att läsa texten med ett större radavstånd, vilket enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en viktig stöttningsfunktion för elever med lässvårigheter eller dyslexi.
 • Den förvalda textstorleken är nu större för en bättre läsupplevelse.
 • I bildberättelser har vi fokuserat bilden ytterligare i förhållande till texten. .
 • Arbetsbordet, där uppgifter, anteckningar och ordlistor finns, får en större yta när skärmstorleken tillåter det för att ge elever större utrymme på skärmen när de själva skriver sina svar eller anteckningar.
 • Ny förbättrad presentation av t.ex. fördjupningar som öppnar sig ovanpå det innehåll man står på.
 • Om uppläsning används i ett kapitel kommer systemet att komma ihåg det när användaren går vidare till ett annat kapitel och se till att ljudet fortsätter att vara aktiverat.

Prova gratis i 30 dagar – kom igång direkt!

Det är enklare än någonsin att prova Natur & Kulturs heldigitala läromedel. Välj ditt läromedel här och kom igång direkt – det tar inte mer än någon minut att få tillgång till läromedlet via ett testkonto. Erbjudandet gäller endast lärare och inte privatpersoner.

 

Uppdelningen av bild och text på omslagssidor ger tydligare ingångar och förbättrade förutsättningar för läsningen när texten får den bakgrundsfärg användaren har ställt in. Det går också att fälla ut och se hur många enskilda uppgifter som finns under rubrikerna, vilket många lärare har efterfrågat.

Centrerad innehållsmeny gör det lätt för användaren att få överblick och komma åt olika delar av innehållet.


Bildberättelse där bilden är i fokus och du kan lyssna på en röst som berättar om bilderna, som växlar automatiskt.

Tydliga knappar hjälper eleverna vidare

I läromedelsplattformen kan användarna sedan tidigare välja att skrolla eller bläddra mellan avsnitten i ett innehåll och nu har vi gjort bläddraläget ännu mer intuitivt. När man bläddrar visas tydliga knappar för ”Nästa sida” och ”Backa” som leder eleven vidare i läromedlet.När användaren kommer till slutet av ett innehåll visas information om uppgifter att jobba vidare med – om det finns sådana kopplade till innehållet. Om läraren har lagt till egna uppgifter till ett innehåll visas även en länk till dem.

Ny funktion för val av radavstånd och andra förbättringar

Vi har rullat ut flera andra designändringar till skolstarten hösten 2022.

 • Vi har tagit fram en ny anpassningsfunktion som gör att eleven kan välja att läsa texten med ett större radavstånd, vilket enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är en viktig stöttningsfunktion för elever med lässvårigheter eller dyslexi.
 • Den förvalda textstorleken är nu större för en bättre läsupplevelse.
 • I bildberättelser har vi fokuserat bilden ytterligare i förhållande till texten. .
 • Arbetsbordet, där uppgifter, anteckningar och ordlistor finns, får en större yta när skärmstorleken tillåter det för att ge elever större utrymme på skärmen när de själva skriver sina svar eller anteckningar.
 • Ny förbättrad presentation av t.ex. fördjupningar som öppnar sig ovanpå det innehåll man står på.
 • Om uppläsning används i ett kapitel kommer systemet att komma ihåg det när användaren går vidare till ett annat kapitel och se till att ljudet fortsätter att vara aktiverat.

Prova gratis i 30 dagar – kom igång direkt!

Det är enklare än någonsin att prova Natur & Kulturs heldigitala läromedel. Välj ditt läromedel här och kom igång direkt – det tar inte mer än någon minut att få tillgång till läromedlet via ett testkonto. Erbjudandet gäller endast lärare och inte privatpersoner.