Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Livets reaktioner – ett av fyra arbetsområden i Kemi 2

Grattis alla kemilärare på gymnasiet. Nu har vi släppt Digilär Kemi 2 – ett komplett heldigitalt läromedel som baseras på Natur & Kulturs populära läromedel Reaktion Kemi 2. 

Här finns allt du är van vid från den tryckta boken i kombination med Digilärs smarta funktioner som t.ex. uppläsning av text, ordförklaringar och självrättande övningar.

Kemi 2 innehåller fyra arbetsområden Om, hur fort och hur mycket, Utan kol inget liv, Analysera ännu mera och Livets reaktioner.

Varje arbetsområde är indelade i kapitel som alla innehåller självrättande övningar, frisvarsövningar samt laborationer. Här finns även förklarande faktatexter varvade med räkneexempel. Sist i varje kapitel finns en sammanfattning och en reflektionsuppgift för att eleverna ska befästa sina kunskaper.

Som stöd till dig som lärare innehåller varje arbetsområde en lärarhandledning med koppling till ämnesplanen, teoribakgrund, föreläsningsinnehåll och laborationsupplägg.

Digilär Kemi 2 ingår i Digilär Kemi för gymnasiet och täcker hela det centrala innehållet för Kemi. Du får ett gediget läromedel med ett rikt innehåll där texter, övningar, laborationer och lärarhandledningar är samlat på samma ställe.