Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Katarina Lycken Rüter berättar om de nya filmerna i Religion 1

Nu finns sju filmer, en för varje arbetsområde i Digilär Religionskunskap för gymnasiet. Inläsare till filmerna är läromedelsförfattaren, tillika läraren Katarina Lycken Rüter som är prisad med Guldäpplet och Svenska Akademiens svensklärarpris.

Här berättar Katarina om de nya filmerna och vad som är roligast med att utforma ett läromedel.

Vilken slags kunskap har du främst velat förmedla till eleverna genom ämnesfilmerna för ditt läromedel Religion 1 i Digilär?

– Jag har försökt att hålla filmernas innehåll nära syftesbeskrivningen i religionskunskapsämnet med fokus på att “ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”. Jag hoppas att filmerna kan användas för att förtydliga komplexitet och utmana förgivettaganden, och att de ska kunna vara utgångspunkter för diskussion och reflektion.

Vilken betydelse kan film ha för undervisningen?

– Film är ju, precis som text, ett otroligt stort begrepp. Men om man nu tänker film i den begränsade betydelsen “undervisningsfilm” (jämfört med den begränsade betydelsen av text som “lärobok”) skulle jag säga så här: filmens kännetecken, rörlighet, kan skapa särskilt bra förutsättningar att visa processer och olika typer av samband där enskilda faktorer påverkar varandra på ett komplext sätt. Det här kan en lärare visa i klassrummet genom ord, kroppsspråk och bild (när man ritar på tavlan eller projicerar bilder av olika slag) – film ger möjlighet att förlägga den gestaltningen av ett innehåll utanför klassrummet.

Vad har varit roligast i processen med att utforma ett läromedel för Religion 1-kursen?

– Det finns många delar i arbetet med utformningen av ett läromedel som är roliga – och tur är det eftersom det också är väldigt många timmars arbete. Det som är allra roligast är kanske de möten där olika specialkompetenser som formgivare, bildredaktör, textredaktör, animatör, ljudläggare och författare tillsammans lägger pusslet; det är fantastiskt att få jobba med den ofta knivskarpa kompetensen i ett sådant arbetslag.

Hör Katarina berätta om konceptet för hela läromedlet i filmen Livstolkningsprocessen.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet