Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Till varje text i våra heldigitala läromedel finns en mängd funktioner särskilt utvecklade för att stötta elevens läsning och fokus. De är utvecklade tillsammans med forskare och specialpedagoger och med hjälp av dem kan eleven anpassa inlärningen utifrån sina behov.

Kan du gissa vilken stöttande funktion som våra användare är mest förtjusta i?

Är det:

  • möjligheten att byta typsnitt, textstorlek och bakgrundsfärg?
  • typsnittet Dyslexie, framtaget för elever med dyslexi?
  • läslinjalen som hjälper eleven att fokusera på en rad eller ett stycke i taget.
  • de lättlästa textversionerna som tar upp det mest grundläggande i ett kapitel, mer kortfattat och med enklare språk?
  • möjligheten att bläddra till nästa sida istället för att skrolla långa texter?
  • att dölja bilder och filmer i texten för mer koncentrerad läsning?

Allt ovan är förstås både bra och uppskattat, men det våra användare gillar mest är …

  • Att få all text uppläst.

Längre texter, kortare texter, bildberättelser, bildtexter, frågor och instruktioner … med talsyntes eller inläst tal (på vissa delar) kan ALL text i Digilär lyssnas på. Och i början av 2020 lanserade vi vårt första läromedel med AI-talsyntes för ännu bättre röster.

Har du hört på maken? Välkommen in i Digilär!

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet