Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Har du planerat hela ditt läsår än?

Om svaret är nej, oroa dig inte! I Digilär SO finns en inbyggd årsplanering som gör grovjobbet åt dig.

Att få med allt som ska hinnas med i SO-undervisningen för att eleverna ska möta kunskapskraven är en utmaning. När Jakob Harknäs arbetade som lärare på Fribergaskolan i Danderyd i Stockholm upplevde han att det var svårt att göra en långsiktig planering.

– Kanske tog man det lite lugnt första veckan efter sommarlovet för att sedan behöva stressa på slutet för att få med allt, berättar han.

Realistisk plan för vad du behöver hinna

Idag är Jakob Harknäs läromedelsförfattare och projektledare för Natur & Kulturs heldigitala läromedel Digilär SO och han har sett till att ta fram det han själv saknat – en inbyggd komplett årsplanering.

– Under ett skolår försvinner ofta lektionstimmar i SO på grund av andra aktiviteter, som idrottsdagar, gemensamma teman och studiebesök. Med det i åtanke har vi skapat en realistisk planering, med förslag på vad som faktiskt kan hinnas med, berättar Jakob Harknäs.

Årsplaneringen ger dig som lärare en grund att stå på så att du i lugn och ro ska kunna lägga upp din undervisning som du vill ha den. Dessutom kan du även lägga in eget material, bygga en egen kurs med Digilärs kursverktyg, och skapa flöden för elevernas lärande direkt in i läromedlet.

Så är planeringen uppbyggd

– En vanlig stressfaktor för lärare är att för mycket tid läggs på att komma igång eller introducera ett ämne. Därför utnyttjar årsplaneringen tiden effektivt efter längre ledigheter som sommar-, vinter, höst- och påsklov, säger Jakob Harknäs.

Det sker bland annat genom att låta samma kursavsnitt fortgå efter ledigheterna och inte nödvändigtvis avslutas inför dem. I årsplaneringen finns två veckor avsatta för att låta eleverna öva inför de nationella proven i årskurs 9, och hela nationella provveckan avsätts för att genomföra prov. Tid finns även avsatt för att eleverna ska få tid till att läsa på inför större prov eller inlämningar under årets gång.

Det här ingår

– Vi har valt ut den mängd innehåll som behövs. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämnesområde i årsplaneringen, avslutar Jakob Harknäs.

FAKTA
Årsplaneringarna finns idag i samtliga SO-ämnen för åk 7–9. Dessutom innehåller läromedlen mer innehåll än vad årsplaneringen omfattar så att du som lärare kan låta eleverna fördjupa sina kunskaper och välja från en större mängd material till din undervisning.

Undersök årsplaneringarna närmare genom att logga in i Digilär. Om du inte är användare än kan du skapa ett kostnadsfritt prova-konto på digilar.se/prova.