Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

3 sätt att jobba med självrättande övningar i undervisningen

I Digilär finns mängder av självrättande övningar, av olika slag. Det finns dra-och-släpp-övningar, quiz, glosförhör, begreppsförhör med flera.

Övningarna är mycket uppskattade av både lärare och elever för att repetera och befästa kunskap. Givetvis passar övningstypen bra för egen övning. Men det finns fler bra sätt att använda dem, där ni arbetar tillsammans och eleverna blir resurser för varandra.

Lägg till egna frågor

Till vissa övningstyper kan du som lärare även lägga till dina egna alternativ och skapa egna frågor. Och eleverna kan använda en egenskapad ordlista för att testa sig inför prov.

Här är ytterligare 3 användningsområden som du kommer att gilla!

1. Testa förförståelsen eller gör en exit ticket
Vill du veta hur elevernas förkunskaper ser ut? Eller checka vad har de lärt sig från lektionen ni just hade? Låt dem testa sig i ett quiz. Kolla av resultatet – och voila! Du vet direkt vad du behöver fokusera lite extra på i din undervisning.

2. Arbeta med övningarna i helklass
Självrättande övningar fungerar också bra för att arbeta i helklass. Visa upp en text i Digilär på storbild. Gå igenom den tillsammans. Låt eleverna svara muntligt på övningarna till texten. Diskutera svaren tillsammans och kontrollera dem sedan mot det rätta svaret i Digilär.

3. Kamratbedömning / Peer instruction

Låt eleverna svara på en flervalsuppgift individuellt. De får anteckna sitt svar på papper. Därefter får de diskutera sina svar parvis. Ändrade någon elev svarsalternativ efter diskussionen? Varför? Kontrollera vilket som är det rätta svaret i Digilär.