Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

10 tips som vässar din undervisning

Digilärs heldigitala läromedel är fyllt med smarta funktioner som du kan dra nytta av för att vässa din undervisning.

Vi har skapat ett läromedel som ger dig möjlighet att jobba på många olika sätt i klassrummet. Här finns till exempel introduktionsfilmer, quiz, självrättande övningar som ger direkt feedback, ordlistor och begreppslistor. Vi ger dig tio goda tips som du med fördel kan använda dig av i din kommande undervisning. Håll till godo!

1. Filma din introduktion

För en levande undervisning med digitala läromedel: Gör en demonstration framför klassen, och be en elev filma den. Lägg sedan in den i din kurs, så att eleverna kan se den igen under lektionen, eller repetera den som en hemuppgift.

2. Låt eleverna skapa egna gloslistor

Låt eleverna skapa egna gloslistor över ord som de tycker är svåra för att sedan öva på dem i Digilärs självrättande glosförhör. Barn som till exempel har ett stort och gediget ordförråd i engelska, kan då utvecklas på sin egen nivå gentemot någon annan som har ett mindre ordförråd.

Självrättande övningarna med direkt feedback är ett kraftfullt pedagogiskt hjälpmedel som ger eleverna ökad motivation och peppar dem till att lära sig mer.

3. Spara och träna på svåra ord

Ge eleverna några minuter att identifiera ord som de tycker är svåra i den text som ni precis läst. Uppmuntra sedan eleverna att spara orden till ordlistan i läromedlet så de kan träna på just de orden lite extra.

4. Arbeta med självrättande övningar i helklass

Självrättande övningar passar bra för egen övning men ni kan även arbeta med dem i helklass. Visa upp en text i Digilär på storbild. Gå igenom den tillsammans. Låt eleverna svara muntligt på övningarna till texten. Diskutera svaren tillsammans och kontrollera dem sedan mot det rätta svaret i Digilär.

5. Låt eleverna lyssna på innehållet

Årets Digitaliseringsledare Stojanka Drinić berättar för oss att hon märker, bland dagens generation i skolan, att de enklare tar till sig kunskap genom att lyssna. Detta i större utsträckning än hos tidigare generationer som ofta endast har läst sig till kunskapen. Uppmana eleverna att prova att lyssna på innehållet i läromedlet – allt går att få uppläst med Digilär.

6. Vänd på klassrummet och arbeta flippat

Använd introduktionsfilmer som underlag till metoden flippat klassrum. Be eleverna att titta på en introduktionsfilm hemma inför ett nytt kapitel för att hen ska få en förförståelse av innehållet inför lektionen. Det finns både specifika och mer övergripande filmer i Digilär.

7. Gå igenom en bildberättelse tillsammans

Gå igenom en bildberättelse tillsammans. Ni kan sedan diskutera den i par, grupp eller helklass.

8. Använd quiz som exit ticket för att testa inlärningen

Avsluta lektionen med ett quiz för att både du och eleverna ska se vad de har lärt sig. Veit Kubik som 2014 disputerade med avhandlingen "Effects of testing and enactment on memory" tipsar om just detta i en intervju med skolporten.se.

– Som lärare kan man i slutet av varje lektion applicera ett test, till exempel ett internetbaserat quiz, där eleverna kan testa sig och se om de har förstått eller behöver lära sig mer. På det sättet ökar effektiviteten av lärandet.

9. Inled lektionen med ett quiz

Ett quiz kan även fungera utmärkt som en inledning på lektionen för att få reda på elevernas förkunskaper. Efter testet kan du sedan kolla av resultatet för att se vad du behöver fokusera lite extra på i din undervisning. Dessutom visar studien "Pretesting with multiple-choice questions facilitates learning" (Little och Bjork, 2011) att det underlättar inlärningen när ni senare läser om ämnet.

10. Ge positiv feedback direkt i läromedlet

Ge positiv feedback och kommunicera med eleven direkt i läromedlet. Kommentera en enskild övning och visa att du ser hur mycket jobb eleven har lagt ner.