”Tillsammans ökar vi takten för våra digitala läromedel”

Natur & Kultur har förvärvat Digilär. Nu blir Natur & Kultur och Digilär mer än bara vänner och erbjuder Sveriges lärare och elever ett bredare och djupare utbud av kvalitetssäkrade digitala läromedel.

En står för tradition, kvalitet och läromedel som vilar på vetenskaplig grund. Den andra är en nykomling i sammanhanget, men ändå en veteran inom just sitt område – helt digitala läromedel. När Natur & Kultur nu förvärvar Digilär som ett fristående dotterbolag blir förlagen mer än bara vänner.

Den gemensamma nämnaren mellan Natur & Kultur och Digilär är det brinnande engagemanget för lärande och undervisning. Men det finns ytter­ ligare en koppling och det är Linda Ahrgren, nytill­ trädd vd på Digilär efter grundaren Stellan Wigh. Innan dess var Linda Ahrgren digital chef på Natur & Kultur.

»Det är lätt att se hur vi kan komplettera varandra och vi kommer att bli otroligt starka tillsammans«, säger Linda Ahrgren.

Helena Holmström, förlagschef på Natur & Kultur Läromedel bekräftar att förvärvet av Digilär stärker dem båda.

»Med Digilär som dotterbolag och fristående del i Natur & Kultur-familjen kan vi tillsammans erbjuda Sveriges lärare och elever ett allt bredare och bättre digitalt stöd i undervisningen,« säger hon.

Genom den nya relationen får Digilär ökade muskler och tillgång till experter och kvalitets­ säkrat innehåll i fler ämnen än idag. Det ger möjlighet till ökad utvecklingstakt och mer arbete med att höja användarvänligheten. Digilärserien kommer nu att kunna växa med fler ämnen för högstadiet och gymnasiet, och under höstterminen 2018 även att sträcka sig till mellanstadiet.

Vilka är de då, de pigga uppstickarna från Vaggeryd, Sveriges Silicon Valley?

Digilär som nyligen utsågs till ett av Sveriges 10 hetaste edtechbolag av Dagens Industri , grundades av den innovativa historieläraren Stellan Wigh. Det första heldigitala läromedlet lanserades 2011 och idag finns det över 90 000 Digilär-användare runtom i landet.

Ambitionen är att alla som vill enkelt ska kunna tillgodogöra sig innehållet i läromedlen.

»Tillgänglighet är otroligt viktigt för oss«,säger Linda Ahrgren. »Digilär har länge arbetat för att skapa läromedel som fungerar för alla. «

Digilär har ett mycket nära samarbete med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) och har utarbetat flera möjligheter till lässtöd. Lättläst, inspelad text, individuella inställningar, inläst tal, fördjupningstexter och ordförklaringar är några av de funktioner som underlättar lärandet.

»För oss är det viktigt att vara relevanta och aktuella och det finns en kultur på Digilär att dela med sig av spaningar från omvärlden. Det är den passionerade entreprenörs- och nybyggarandan i oss som gör att vi ständigt har fingret på pulsen.«

Ett bra digitalt läromedel ska alltid vara uppdaterat efter såväl läroplan som aktuella hän­ delser. Vare sig det är en nyvald president eller en ny vetenskaplig upptäckt som påverkar samhället ska det synas i läromedlen. Det är också viktigt att använda tillgäng­lig teknik på bästa sätt.

»Tidigare kändes det som att fokus låg på själva digitaliseringen. Nu ställer lärare och elever allt högre kvalitetskrav på läromedlen, både vad gäller innehåll och användarvänlighet vilket är en mycket sund trend«, säger Linda Ahrgren.

Hur ser då ett riktigt bra digitalt läromedel ut?

»Det ska alltid ha ett tydligt pedagogiskt och didaktiskt perspektiv och fokus på användar­ upplevelsen. Det ser vi som en ren hygien­ faktor. Jag är övertygad om att lärarens och elevens behov kommer att visa vägen, även framåt. Därför är det också viktigt att kunna göra snabba iterationer vid behov.« 

Samarbete är en nyckelfaktor för att utveckla bra läromedel, enligt Linda Ahrgren. Det krävs en nära relation mellan produktutvecklare, lärare och elever och nu växer möjligheterna till goda samarbeten än mer när ämnesexperterna, redaktörerna och utvecklarna på Natur & Kultur blir mer än bara vänner med Digilär.


Om Digilär och Natur & Kultur

Digilär grundades av Stellan Wigh och Mikael Wahss och det första heldigitala läromedlet lanserades 2011. Digilär har vuxit kraftigt under de senaste åren, och omsatte under 2016 drygt 9 miljoner kronor. Under 2017 har bolaget haft en fortsatt stark tillväxt. Digilär leds av vd Linda Ahrgren som senast kommer från en tjänst som digital chef på Natur & Kultur.

Natur & Kultur grundades 1922 och ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. Därutöver är stiftelsen ägare eller delägare av en rad bolag verksamma inom bokbranschen. Natur & Kulturs omsättning 2016 var 374 miljoner kronor.


Läs mer om Digilär på digilär.se

Läs pressmeddelandet.

Prova Digilärs läromedel kostandsfritt i 14 dagar | digilar.se/prova