Digilär – fördelar för elever

För dina elever innebär Digilärs digitala läromedel att de kan få en individanpassad undervisning. Tekniken underlättar inlärningen och läromedlet kan enkelt formas efter varje elevs unika behov. Läslinjal, möjligheten att lyssna på text och specialtypsnitt för elever med dyslexi är bara några exempel på Digilärs inkluderande funktioner. Lättlästa textversioner tillsammans med självrättande övningar med direkt feedback ger ökar motivationen att arbeta vidare i läromedlet och fördjupa sina kunskaper.

Tillbaka till Digilär – en del av Natur & Kultur