Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Verktyg för studieteknik

Med hjälp av verktygen som alltid finns direkt jämte varje text i Digilär i det s.k. arbetsbordet kan eleven på olika sätt själv dokumentera sina tankar och reflektioner under tiden hen lär sig. Allt sparas förstås till elevens unika användarkonto. På detta sätt kan eleven verkligen göra läromedlet till sitt eget.

Anteckningar

Skriv och spara anteckningar i direkt anslutning till en text. Elevens anteckningar sparas kopplat till hens användarlicens och gör läromedlet till ett eget unikt material med elevens funderingar och frågor integrerade i innehållet.

Eget material lättåtkomligt och samlat

Allt material som skapas i verktygen för studieteknik sammanställs under användarens egen profil. Anteckningar och filer som har laddats upp sparas både i respektive uppgift och på profilen. Här återfinns även ordlistor och övrigt material kopplat till en enskild användare.

Ordlistor

Spara ord från texten i egna ordlistor och träna på orden med en självrättande träningsfunktion där eleven får direkt feedback utan att lärarens rättningshög växer. Eleven kan själv spara ord från texten eller från författarens lista med glosor eller begrepp. Du som lärare kan också i förväg göra en ordlista till en text och dela med dina elever.