Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stöttning i innehållet

Våra heldigitala läromedel är mycket mer än bara text, bild och uppgift med automatiska funktioner. Våra författare och ämnesredaktörer arbetar ständigt med att skapa unikt innehåll** till läromedlen som hjälper eleven med förståelse och motivation.

Ordförklaringar

Gula klickbara ord­förklaringar stöttar eleven genom att förklara de svåra ord som finns – direkt där de står i texten.

Frågor & övningar

Frågor, quiz och övningar till texten ger eleven möjlighet att öva och pröva sin förståelse. Genom facit och självrättande funktionalitet kan eleven få direktfeedback som ökar motivationen utan att lärarens rättningshög växer.

Bilder & filmer

Bilder, bildspel, filmklipp, animationer och interaktiva bilder som t.ex. kartor visualiserar och konkretiserar innehållet i texten för eleven. Bra för att variera inlärningen och därmed tillgodose olika behov.

Lättläst

I utvalda läromedel finns lättläst textnivå till läromedelskapitlen. Lättläst gör att eleven som behöver det kan läsa en kortare text med enklare språk som endast tar upp det mest grundläggande i det aktuella kapitlet.

Fördjupningar & länkar

Gröna klickbara fördjupningar och länktips ger extra utmaning och inspiration till eleven som vill gå vidare och lära sig mer.

Glosor & begrepp

Glosor (i språk) och begrepp är färdiga listor med viktiga glosor eller begrepp som våra författare och redaktörer har valt ut till den aktuella texten till vilken listan är kopplad. Eleven kan öva på orden med hjälp av den självrättande träningsfunktionen som finns till alla listor.

Introduktionsfilmer

I utvalda läromedel finns introduktionsfilmer särskilt gjorda utifrån Digilärs innehåll. De ger eleven en inspirerande ingång till en text och förklarar samtidigt de viktigaste begreppen som eleven behöver för att läsa och förstå.

**Observera att innehållet varierar mellan läromedlen och att alla läromedel inte inkluderar alla typer av innehåll. Vi utvecklar innehållet beroende på ämnets karaktär och behov samt utifrån de synpunkter vi löpande får i samverkan med experter inom skolutveckling och forskning och, förstås, från våra användare.

**Observera att innehållet varierar mellan läromedlen och att alla läromedel inte inkluderar alla typer av innehåll. Vi utvecklar innehållet beroende på ämnets karaktär och behov samt utifrån de synpunkter vi löpande får i samverkan med experter inom skolutveckling och forskning och, förstås, från våra användare.

Tre användningsområden för självrättande övningar

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet