Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Författarsamtal

Digitala författarsamtal

Ta chansen att kostnadsfritt lyssna på våra tongivande författare inom skola och utbildning.


Seminarierna sänds live under mässdagarna men spelas även in och kommer att finnas tillgängliga året ut på Bokmässan Play.

Våra författare på mässan

Våra författare på mässan

Barbro Westlund: Att undervisa för livslångt lärande

Torsdag 24 september 10:00-10:30 

För att bygga ett hållbart samhälle krävs nyfikenhet, kreativitet och innovation. Barbro Westlund, doktor i didaktik, delar med sig av konkreta metoder för hur du kan väcka dina elevers nyfikenhet och lust att lära – och utveckla en förmåga att fortsätta lära sig genom hela livet. Genom konkreta exempel visar hon hur du kan undervisa för en hållbar framtid i många olika ämnen och årskurser.

Se seminariet här.

Se Lärarscenens hela program här.

Sverker Sörlin: Vem är värd att satsa på? En tredjedel av eleverna slås ut

 Fredag 25 september 11:00-11:30 

Trenden visar att skolan och även hela samhället håller på att slitas isär. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga både på kort och lång sikt. Idéhistorikern Sverker Sörlin och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i ett samtal om bildningens och kunskapens betydelse för varje individ och för hela vårt land.

Se seminariet här. 

Se Lärarscenens hela program här.

Kristina Bähr: Psykisk hälsa viktig för lärandet – så kan du arbeta hälsofrämjande i skolan

Fredag 25 september 13:00-13:30 

Genom att främja elevers psykiska hälsa skapar vi bättre förutsättningar för dem att må bra och lyckas i skolan och livet.

Skolöverläkaren Kristina Bähr om hur vuxna i skolan kan stärka elevers psykiska hälsa och hjälpa alla elever att lyckas i skolarbetet. 

Se seminariet här.

Se Lärarscenens hela program här.

Pär Sahlin, Jenny Edvardsson: Lättläst i klassrummet

Torsdag 24 september 13:00-13:20 

Här får du verktygen du behöver för att kunna orientera dig i lättlästdjungeln. Pär Sahlin och Jenny Edvardsson är båda utbildade lärare och författare och möter många läsare i behov av lättläst. Här ger de handfasta råd på alltifrån lektionsupplägg till urval av böcker. Du får också veta vilka läsare som behöver lättläst och vad forskningen säger. Välkommen till en fullspäckad programpunkt för dig som arbetar med barn och vuxna i behov av lättläst.

Lyssna på seminariet här.

Se Lärarscenens hela program här.