Utmanandeserien

Här hittar du information och extramaterial som underlättar ditt arbete med de böcker som ingår i Utmanandeserien, skrivna av James Nottingham och hans kollegor på Challenging Learning.

Med utgångspunkt i sin första och prisbelönta bok, Utmanande undervisning i klassrummet, har läraren och skolutvecklaren James Nottingham tillsammans med sina kollegor skapat en hel bokserie: Utmanandeserien. I böckerna delar de med sig av sina bästa tips och strategier inom pedagogik och ledarskap. Serien varvar teori med praktik och ger en grundlig inblick i vad som gör att undervisning fungerar. Böckerna fokuserar på olika områden som framgår av boktitlarna.

För att kunna samarbeta med skolor och låta skolorna dra nytta av strategierna, grundade James Nottingham sitt företag Challening Learning. Challenging Learning är nu engagerade i långsiktiga projekt med skolor i Storbritannien, Sverige, Danmark, Norge och Australien. Klicka här för mer information om företaget och lärarfortbildning kring de olika böckerna.

James Nottingham berättar om boken Utmanande dialog

James Nottingham berättar om boken Utmanade återkoppling

Utmaningsmodellen

Utmaningsmodellen knyter James Nottingham ihop de övriga böckerna i Utmanandeserien genom att presentera en helhetsmodell för lärande. I varje kapitel finns strategier och övningar som får eleverna att våga ta sig ur bekvämlighetszonen och anta lärandeutmaningen. Modellen bidrar till fördjupade frågeställningar och bygger upp ett öppet, dynamiskt mindset.

Läs mer

Utmanande tankesätt

I Utmanande tankesätt får vi veta vilka strategier vi kan tillämpa för att skapa ett lärandeklimatdär både elever och vuxna väljer utmaningar, anstränger sig och utvecklar sina talanger. I boken beskriver författarna vad Carol Dwecks banbrytande forskning säger om vikten av ett dynamiskt tankesätt och hur detta i sin tur påverkar vår undervisning. 

Läs mer

Utmanande dialog

I Utmanande dialog har James Nottingham, tillsammans med Jill Nottingham och Martin Renton, sammanfattat de bästa sätten att med hjälp av dialog underlätta för eleverna att gå ifrån att »ha kunskap« till att »verkligen förstå«. 

Läs mer

Utmanande återkoppling

Utmanande återkoppling reder författarna James och Jill Nottingham ut begreppet återkoppling. Vi får veta vilken sorts återkoppling som är effektiv, i vilken omfattning den bör ges och när. Här presenteras nyskapande modeller och verktyg för lärande. I varje kapitel finns strategier och övningar som gynnar den typ av återkoppling som för våra elevers lärande framåt.

 

Läs mer

Utmanande lärande i förskolan

I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Nottingham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt inflytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan. 

Läs mer

Utmanande undervisning i klassrummet

Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning, såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet. 

Läs mer

Uppmuntra lärande

James Nottinghams Uppmuntra lärande handlar om hur vuxna kan stödja och utmana barn i alla åldrar att tänka på egen hand, och om hur det i sin tur ökar barnets självkänsla och uthållighet. Nottingham ger konkreta råd om hur vuxna kan stimulera barns vilja till att nyfiket undersöka sin omvärld och hjälpa dem att utveckla sin förmåga att reflektera och fatta genomtänkta beslut.

Läs mer