Erbjudande!

Vi ger dig som deltar vid PSIFOS kompetensdagar förmånlig rabatt på utvalda böcker när du anger koden psifos i kassan. Trevlig läsning!

Vi ger dig som deltar vid PSIFOS kompetensdagar 2019 förmånlig rabatt på utvalda böcker.
Ange koden: psifos i kassan. Trevlig läsning!

Ungdomar och unga vuxna Ungdomar och unga vuxna
Ungdomar och unga vuxna

Ungdomar och unga vuxna

Utkom 27 januari 2018

Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I denna grundbok fördjupas kunskapen om ungas livssituation utifrån fyra teman: 1. Utgångspunkter sammanfattar olika perspektiv på vad utveckling… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Utvecklingspsykologi Utvecklingspsykologi
Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologi

Utkom 14 augusti 2019

Utvecklingspsykologi beskriver centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen genom hela livet: från fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och till… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Främja närvaro Främja närvaro
Främja närvaro

Främja närvaro

Utkom 8 september 2018

"'Omfattande skolfrånvaro Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Orolig och blyg i skolan Orolig och blyg i skolan
Orolig och blyg i skolan

Orolig och blyg i skolan

Utkom 30 oktober 2014

I boken Orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell många konkreta råd om hur man som pedagog kan förhålla sig till och bemöta blyga och oroliga barn i skolan. I varje klassrum sitter elever som känner sig blyga och oroliga, och för… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
KBT ur ett barnperspektiv KBT ur ett barnperspektiv
KBT ur ett barnperspektiv

KBT ur ett barnperspektiv

Utkom 16 augusti 2019

Psykologen Anna Rosengren beskriver ingående hur du utgår från barnets eller tonåringens perspektiv och behov, både vid bedömning och behandling. Hon fördjupar centrala aspekter, bland annat samarbetet med… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Interkulturell medvetenhet Interkulturell medvetenhet
Interkulturell medvetenhet

Interkulturell medvetenhet

Utkom 9 augusti 2019

Att förstå kulturella skillnader och likheter minskar rädslor och den mänskliga tendensen att stänga ute det som upplevs som annorlunda. Denna bok ger kunskap och konkret vägledning så att du kan skapa… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Autism och ADHD i skolan Autism och ADHD i skolan
Autism och ADHD i skolan

Autism och ADHD i skolan

Utkom 23 september 2017

Autism och ADHD i skolan och tydliggörande pedagogik I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Autism och ADHD i gymnasiet Autism och ADHD i gymnasiet
Autism och ADHD i gymnasiet

Autism och ADHD i gymnasiet

Utkom 12 augusti 2019

Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Stress och den nya ohälsan Stress och den nya ohälsan
Stress och den nya ohälsan

Stress och den nya ohälsan

Utkom 23 februari 2009

De långvariga sjukskrivningarna har ökat lavinartat de senaste åren. Orsaken till den nya ohälsan är stress, men det saknas såväl adekvata diagnoser som verksamma behandlingar för dessa patienter. Till och med barn lider av vår tids… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Distraherad Distraherad
Distraherad

Distraherad

Utkom 26 februari 2019

Vi kollar mobilen hundratals gånger om dagen, bråkar med våra barn om skärmtid och svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. När digitala tjänster tävlar om vår tid ställs… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Känslor som kraft eller hinder Känslor som kraft eller hinder
Känslor som kraft eller hinder

Känslor som kraft eller hinder

Utkom 12 november 2018

När ilskan får en att vilja explodera eller rädslan förlamar en – kan man då ändå påverka hur man känner sig och agera smart? Även när känslorna är som starkast? Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Barn, unga och trauma Barn, unga och trauma
Barn, unga och trauma

Barn, unga och trauma

Utkom 6 maj 2019

Detta är en gedigen grundbok om barn, unga och trauma. Tre av Sveriges mest erfarna kliniker och forskare inom området delar här med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Traumatisering hos barn Traumatisering hos barn
Traumatisering hos barn

Traumatisering hos barn

Utkom 8 september 2018

Barn och unga drabbas hårt efter övergrepp, katastrofer och krigsupplevelser. Traumatisering innebär en extrem stress och att leva som om det värsta fortfarande händer. Forskning visar att traumatiserade barn och deras föräldrar behöver trygga… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Hantera, utvärdera och förändra Hantera, utvärdera och förändra
Hantera, utvärdera och förändra

Hantera, utvärdera och förändra

Utkom 25 augusti 2018

"'Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Positivt beteendestöd i omsorg och skola Positivt beteendestöd i omsorg och skola
Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Positivt beteendestöd i omsorg och skola

Utkom 25 augusti 2018

"'Den här boken ger en introduktion till positivt beteendestöd (PBS) Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Från beteendeproblem till livskvalitet Från beteendeproblem till livskvalitet
Från beteendeproblem till livskvalitet

Från beteendeproblem till livskvalitet

Utkom 25 augusti 2018

"'Det finns sällan snabba lösningar eller ett enkelt svar vid beteendeproblem. Vi behöver därför stanna upp och bli ”beteendedetektiver”; ta reda på mer om varför problemen uppstår och hitta lösningar som hjälper personen och omgivningen.Boken… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Beteendeproblem i förskolan Beteendeproblem i förskolan
Beteendeproblem i förskolan

Beteendeproblem i förskolan

Utkom 22 september 2017

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Boken om sex Boken om sex
Boken om sex

Boken om sex

Utkom 7 juni 2019

Vad gör jag när vi vill ha sex olika ofta? Varför har min lust minskat? Borde jag ställa upp på sex för min partners skull? Äntligen kommer en modern bok om sex. Det handlar om lustens och upphetsningens… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.

Pedagogik, psykologi och ledarskap

Håll dig uppdaterad om nya böcker, kurser, aktuella mässor och konferenser – anmäl dig till våra nyhetsbrev!

Anmäl dig här