Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mindful self-compassion

Självmedkänsla erbjuder ett annat sätt att förhålla sig till det som händer i livet, tillåter oss att uppleva hela skalan av känslor. Vi lär oss att acceptera vad som händer utan att förlora oss i om det är bra eller dåligt. Människor som är självmedkännande är mer benägna att känna lycka, livsnöjdhet och motivation, de har bättre relationer och fysisk hälsa, och lider mindre av ångest och depressioner.

Mindful self-compassion Mindful self-compassion
Mindful self-compassion

Mindful self-compassion

Utkom 23 mars 2019

Självmedkänsla uppstår ur hjärtat av mindfulness. Tillsammans kan mindfulness och självmedkänsla skapa ett tillstånd av att vara i en varm, samhörig medveten närvaro. Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Att lära ut mindful self-compassion Att lära ut mindful self-compassion
Att lära ut mindful self-compassion

Att lära ut mindful self-compassion

Utkom 28 mars 2020

Germer och Neff går igenom teorin och forskningen kring programmet och berättar framförallt hur det kan läras ut till deltagarna. Många exempel och dialoger illustrerar innehållet i de åtta sessionerna samt… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.