Erbjudande till dig som deltar vid Nordiska konferensen i gruppsykoterapi 2019

Vi ger dig som deltagare vid Nordiska konferensen i gruppsykoterapi 25% rabatt på utvalda böcker.
Ange koden: naturochkultur i kassan. Trevlig läsning!

Gruppens potential Gruppens potential
Gruppens potential
Den här boken ger en teoretisk grund och praktisk vägledning i att leda och utveckla gruppbehandling där utbytet mellan deltagarna står i centrum. Författarna förklarar hur grupprocesser och gruppdynamik kan användas för att främja förändring. De… Läs mer
MBT i teori och praktik MBT i teori och praktik
MBT i teori och praktik
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens. Boken förmedlar den teoretiska grunden i bokens förstadel. Tack vare att författarna har arbetat med och… Läs mer
Interkulturell medvetenhet Interkulturell medvetenhet
Interkulturell medvetenhet Nyhet
Att förstå kulturella skillnader och likheter minskar rädslor och den mänskliga tendensen att stänga ute det som upplevs som annorlunda. Denna bok ger kunskap och konkret vägledning så att du kan skapa… Läs mer
Gruppens grepp Gruppens grepp
Gruppens grepp
Vi och dom, mitt gäng och deras, vän eller fiende – hur ska vi kunna leva tillsammans i vår globaliserade och polariserade värld? Den här boken handlar om fördomar, om hur vi generaliserar och kategoriserar. Men också om tolerans och vad som… Läs mer
Ungdomar och unga vuxna Ungdomar och unga vuxna
Ungdomar och unga vuxna
Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I denna grundbok fördjupas kunskapen om ungas livssituation utifrån fyra teman: 1. Utgångspunkter sammanfattar olika perspektiv på vad utveckling… Läs mer
Affektfokuserad psykodynamisk terapi Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Det här är den första svenska boken om affektfokuserad psykodynamisk terapi. Våra grundaffekter styr vår uppmärksamhet och förbereder oss för handling. De berättar vad som är viktigt och hjälper oss att kommunicera det till andra. Hur vi… Läs mer
Familjeterapins grunder Familjeterapins grunder
Familjeterapins grunder
"'Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området Läs mer
Kärlekens koreografi Kärlekens koreografi
Kärlekens koreografi
Inget är så svårt som att leva i en nära relation.Vad är det som leder fram till att två människor som nyss i sin förälskelse knappt kunde vara ifrån varandra nu distanserar sig och inte står ut med den andra? De som inte kunde låta bli att röra vid… Läs mer
Arbetsgruppens psykologi Arbetsgruppens psykologi
Arbetsgruppens psykologi
Arbetsgruppens psykologi är en uppskattad och etablerad klassiker. Denna femte utgåva har uppdaterats till dagens arbetsliv och dess villkor. Boken knyter ihop klassiska teoretiska perspektiv på grupper och psykosocial arbetsmiljö både med… Läs mer
Chef med känsla och förnuft Chef med känsla och förnuft
Chef med känsla och förnuft
Att vara chef handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och leda andra – utan också om att hantera sig själv. För många är känslomässigt utmanande situationer bland det svåraste i chefsrollen. När ska man visa vad man känner och när är… Läs mer

Pedagogik, psykologi och ledarskap

Håll dig uppdaterad om nya böcker, kurser, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här