Boken om sex

Boken om sex vänder sig till en bred läsekrets men kan också vara användbar i undervisning. Om du är lärare vid universitet eller högskola och har en kurs där ämnet ingår har du nu möjlighet att läsa ett digitalt utvärderingsexemplar av boken. Intresserad? Fyll då i fomuläret nedan. 

Har du frågor kring lämplig kurslitteratur eller utvärderingsexemplar, kontakta oss på akademiskinfo@nok.se