Personlig utveckling

Vill du utvecklas eller förändras på ett personlig plan eller i din yrkesroll? Här hittar du våra titlar inom personlig utveckling och självhjälp. Med vår utgivning vill vi främja ny och forskningsbaserad kunskap inom ett flertal områden.