Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Ny satsning på lärarutbildningen

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Nu gör vi på Natur & Kultur, tillsammans med flera av landets ledande forskare inom utbildningsvetenskap, en större satsning i form av kurslitteratur specifikt framtagen för UVK-kurser inom lärarutbildningen. Här har vi samlat de första titlarna i UVK-satsningen, som kommer att bestå av flera delar som löpande presenteras på denna sida.

Våra första titlar inom UVK-satsningen
Specialpedagogik för lärare
297 kr
Hållbar bedömning
297 kr
Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap
297 kr
Vetenskapliga teorier för lärare
297 kr
Utbildningens organisation och villkor
297 kr
Lärande, skola, bildning
579 kr
Specialpedagogik för lärare
Mara Allodi Westling
Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken speglar kärnan i läraruppdraget, det vill säga att stödja…
Utkommer 1 feb 2021
ISBN 9789127827318
297 kr
Hållbar bedömning
Åsa Hirsh, Christian Lundahl
Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom…
Utkommer 15 mar 2021
ISBN 9789127827301
297 kr
Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap
Thomas Nygren
Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens…
Utkommer 15 mar 2021
ISBN 9789127827394
297 kr
Vetenskapliga teorier för lärare
Margareta Serder, Anna Jobér
Antologin beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga kunskapsområden. 
Utkommer 1 aug 2021
ISBN 9789127827608
297 kr
Utbildningens organisation och villkor
Maria Jarl, Hans Albin Larsson
Kursboken Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande men kan med fördel läsas också av den som är allmänt intresserad av den svenska skolan, dess…
Utkom 22 sep 2020
ISBN 9789127825222
297 kr
Lärande, skola, bildning
Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg
Lärande skola bildning är en grundbok som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem.
Utkom 15 aug 2020
ISBN 9789127827974
579 kr

Utbildningens organisation och villkor

Kursboken Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande men kan med fördel läsas också av den som är allmänt intresserad av den svenska skolan, dess historia, organisation och uppdrag.

Läs mer

Hållbar bedömning

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.

Läs mer

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens teorier och metoder och ta del av dess mångfald.

Läs mer

Vetenskapliga teorier för lärare

Antologin beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga kunskapsområden. 

Läs mer

Specialpedagogik för lärare

Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken speglar kärnan i läraruppdraget, det vill säga att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande och gör alla elever delaktiga. Antologin bidrar till att aktualisera kunskap om alla barns och ungdomars utveckling och behov och integrerar dem i gynnsamma undervisningspraktiker. 

Läs mer

Lärande, skola, bildning

Lärande skola bildning är en grundbok som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem.

Läs mer

Utvärderingsexemplar

På nok.se finns möjlighet att provläsa innehållsförteckningen och ett utdrag ur de flesta kursböcker. Om du efter det vill läsa hela boken för att ta ställning till om den bör antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar. 

Beställ här

För vidare information, kontakta gärna