Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Till dig som deltagit på Skolpartnerdagarna erbjuder Natur & Kultur just nu 40% rabatt på titlarna nedan.  Ange koden skolpartnerdagarna i kassan så dras rabatten.

Erbjudandet gäller till och med 30/4 2021 för dig som handlar som privatperson och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Frakt tillkommer. 

Trevlig läsning!

Undervisning i förskolan Undervisning i förskolan
Undervisning i förskolan

Undervisning i förskolan

Utkom 15 oktober 2017

Den enskilda förskollärarens sätt att agera i vardagen påverkas av de teorier om undervisning och lärande hen arbetar utifrån. Genom att synliggöra de teoretiska utgångspunkterna blir det lättare att göra medvetna val av arbetssätt som stödjer och… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Läsa, skriva och räkna i förskolan Läsa, skriva och räkna i förskolan
Läsa, skriva och räkna i förskolan

Läsa, skriva och räkna i förskolan

Utkom 22 januari 2020

I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Effektiv undervisning Effektiv undervisning
Effektiv undervisning

Effektiv undervisning

Utkom 15 december 2016

Effektiv undervisning – meningsfullt lärande handlar om läraryrkets mest centrala frågor och utmaningar. Typiska situationer ur den svenska skolvardagen belyses utifrån ledande forskning. Över 100 konkreta verktyg, metoder och möjliga… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Från tyckare till tänkare Från tyckare till tänkare
Från tyckare till tänkare

Från tyckare till tänkare

Utkom 14 januari 2019

En av de viktigaste men svåraste utmaningarna för lärare är att utveckla sina elevers förmåga att kritiskt granska information och dra belagda slutsatser och föra underbyggda resonemang. Kort sagt: att få dem att gå från att vara ”tyckare till… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Fakta, fejk och fiktion Fakta, fejk och fiktion
Fakta, fejk och fiktion

Fakta, fejk och fiktion

Utkom 29 april 2019

Boken Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren ger dig som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Distraherad Distraherad
Distraherad

Distraherad

Utkom 26 februari 2019

Vi kollar mobilen hundratals gånger om dagen, bråkar med våra barn om skärmtid och svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. När digitala tjänster tävlar om vår tid ställs… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Input Surfplatta i undervisningen Input Surfplatta i undervisningen
Input Surfplatta i undervisningen

Input Surfplatta i undervisningen

Utkom 21 augusti 2015

I den här boken finns inspirerande exempel och konkreta arbetsområden, för främst årskurs 4-9, som visar hur du kan arbeta med surfplatta i undervisningen. Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Utmaningsmodellen Utmaningsmodellen
Utmaningsmodellen

Utmaningsmodellen

Utkom 1 augusti 2017

Barn dras lätt mot aktiviteter de redan behärskar, men lär sig betydligt mer av att utmanas. Hur lockar vi dem att pröva nytt, ta risker, vingla och göra fel? Hur tar vi vara på barnens motivation och nyfikenhet för att stärka lärandet? I nyutkomna… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Utmanande tankesätt Utmanande tankesätt
Utmanande tankesätt

Utmanande tankesätt

Utkom 9 juli 2018

I Utmanande tankesätt får vi veta vilka strategier vi kan tillämpa för att skapa ett lärandeklimatdär både elever och vuxna väljer utmaningar,anstränger sig och utvecklar sina talanger. I boken beskriver författarna vad Carol Dwecks… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Utmanande lärande i förskolan Utmanande lärande i förskolan
Utmanande lärande i förskolan

Utmanande lärande i förskolan

Utkom 27 september 2017

I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Nottingham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.
Utmanande dialog Utmanande dialog
Utmanande dialog

Utmanande dialog

Utkom 11 augusti 2016

Dialog kan, om den används rätt, vara ett kraftfullt redskap i undervisningen – den hjälper eleverna att koppla samman begrepp och kontext, idéer och frågor, den skapar sammanhang mellan förkunskaper och nytt lärande. En god dialog fördjupar… Läs mer
Du har nått den maximala köpsumman.

Pedagogik och psykologi

Prenumerera på våra nyhetsbrev inom pedagogik och psykologi. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här