Fråga Pedagogen

Fråga Pedagogen ger dig som är lärare i förskola och skola möjlighet att ställa en fråga till en expert inom område frågan gäller. Din fråga kan exempelvis gälla hur man skapa läslust hos eleverna, hur man hanterar betygssituationer eller man arbetar med ledarskap och arbetsro i klassrummet. Vi väljer ut de frågor vi tror att många längtar efter att få svar på, tar kontakt med de experter vi har i våra nätverk (ofta forskare på olika lärosäten) och återkopplar sedan med svar på den fråga du ställt. Du får även tips på fördjupning om du skulle vilja veta mer om det specifika ämnesområdet.