Fortbildning förskola

Hej! Här hittar du kvalitetssäkrade material och tips på intressanta föreläsningar för dig som arbetar i förskolan.

Lågaffektivt bemötande i förskolan

 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Köp onlinekursen - 640 kr ex moms

Matematikundervisning i förskolan

 • Hur lär yngre barn matematik och vilken roll kan förskolans pedagoger ha i detta lärande?
 • Hur kan förskolan erbjuda rika möjligheter för alla barn att upptäcka och lära matematik?
 • Utgångspunkt i förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • Ny kunskap och inspiration kring matematikundervisning i förskolan
Boka din plats här! Pris: 395 kr (exkl. moms)

Naturvetenskap och teknik i förskolan

 • Så kan förståelse för naturvetenskap och teknik förmedlas i förskolan
 • Konkreta tips på aktiviteter, teman och berättelser för verksamheten
 • Med utgångspunkt i förskolans reviderade läroplan
 • Hur tar vi till vara barnens nyfikenhet och lägger grunden för ett livslångt lärande?
Boka din plats här! Pris: 395 kr (exkl. moms)

Pedagogik, psykologi och ledarskap

Håll dig uppdaterad om nya böcker, kurser, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här