Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Singma

Sveriges nyaste matematikläromedel baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken.

Singma - matematik i världsklass

Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik, väl förankrad i forskning och anpassad till den svenska kursplanen. 

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Se presentation av Singma