Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för årskurs 4–6

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik. Med en mängd material för både elev och lärare får du en komplett lösning oavsett årskurs och ämne!

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

Det innehåller grundböcker för eleverna med spännande bilder och faktatexter på rätt nivå. Dessutom finns lärarböcker med stöd i vardagen, arbetsböcker som befäster begrepp, och interaktiva böcker med extramaterial. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

 Nu kommer årskursböcker i SO respektive NO! Innehållet i böckerna utgår från Skolverkets förslag till revidering av kursplanerna. Skolverkets tidplan för det arbetet har ändrats under våren och regeringen förväntas nu fatta beslut om kurssplanerna någon gång under 2020. De reviderade kursplanerna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2021. PULS årskursböcker för åk 4 kommer att finnas ute till höstterminsstarten 2020. Böckerna för årskurs 5 och 6 planeras att finnas ute till höstterminsstarten 2021. 

PULS SO/NO 4 årskursböcker

Beställ utvärderingsexemplar

Årskursböcker i NO och SO, NYHET!

Läromedel i biologi

Läromedel i fysik, kemi och teknik

Läromedel i historia, samhällskunskap och religion

Läromedel i geografi

Förstå nya ord och begrepp