Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för årskurs 4–6

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik. Med en mängd material för både elev och lärare får du en komplett lösning oavsett årskurs och ämne!

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp, digitala böcker med inläst text samt kostnadsfria webbövningar. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

 Nu finns årskursböcker i SO respektive NO! Innehållet i böckerna stämmer överens med de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2021. PULS årskursböcker för åk 4 finns ute till höstterminsstarten 2020. Böckerna för årskurs 5 och 6 finns ute till höstterminsstarten 2021 respektive 2022.”PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp, digitala böcker med inläst text samt kostnadsfria webbövningar. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

 Nu finns årskursböcker i SO respektive NO! Innehållet i böckerna stämmer överens med de reviderade kursplanerna som börjar gälla 1 juli 2021. PULS årskursböcker för åk 4 finns ute till höstterminsstarten 2020. Böckerna för årskurs 5 och 6 finns ute till höstterminsstarten 2021 respektive 2022.”PULS SO/NO 4 årskursböcker

Beställ utvärderingsexemplar


Årskursböcker i NO och SO, NYHET!

Årskursböcker i NO och SO, NYHET!

Läromedel i biologi

Läromedel i biologi

Läromedel i fysik, kemi och teknik

Läromedel i fysik, kemi och teknik

Läromedel i historia, samhällskunskap och religion

Läromedel i historia, samhällskunskap och religion

Läromedel i geografi

Läromedel i geografi

Förstå nya ord och begrepp

Förstå nya ord och begrepp