NOKflex Lärare ger dig verktygen för en varierad undervisning

Med NOKflex Lärare kan du enkelt leda och följa varje elevs lärande och utveckling. Du får värdefulla verktyg till att variera undervisningen och funktioner som stöttar den formativa bedömningen.

Översikt

När du loggar in i NOKflex som lärare kommer du till Översikt där du får en snabb överblick över elevernas aktivitet, till exempel vilka övningar flest elever har fastnat på. Här nedan går vi lite djupare in på några andra funktioner och innehåll du har till ditt förfogande.

Kursinnehåll

Det är här du hittar alla övningar, ledtrådar, lösningar, genomgångar och filmer. Allt innehåll är kvalitetssäkrat och kommer från våra beprövade läromedel Matematik 5000 och Vektor/Matematik 7–9. 

Du börjar med att välja kapitel och avsnitt. Från respektive avsnitt finns två olika vägar till övningarna:

1) Via fliken Öva kommer du till ett adaptivt övningsverktyg som väljer nästa övning beroende på om du tidigare svarat rätt eller fel och om du tagit hjälp av ledtrådar och lösningar.

2) Via fliken Lista övningar i respektive avsnitt ser du alla övningar listade per nivå. Härifrån har eleven också möjlighet att själv välja övningar, och du som lärare har möjlighet att markera övningar som du vill att gruppen ska göra.

Mer om funktionerna för eleven kan du läsa här.

Elevlösningar

Eleverna kan skicka in sina lösningsförslag till dig via knappen Egen lösning som finns vid varje övning, antingen genom att skriva in dem direkt i svarsfältet eller genom att fotografera uträkningen de skrivit på papper. Elevlösningarna samlas i NOKflex och finns alltid tillgängliga där. Du får underlag för formativ bedömning för enskilda elever och ser om det är något många elever kör fast på. Detta hjälper dig att styra din undervisning mot det eleverna behöver. Det är också smidigt för dig att välja ut några intressanta lösningar att visa upp och diskutera i gruppen.

Uppföljning

Här ser du vilken övningsnivå eleverna ligger på, uppdelat på kapitel och avsnitt. Här ser du också hur mycket tid en enskild elev och gruppen har lagt på att öva och hur många övningar de har klarat.

Du får värdefull statistik som du kan använda som underlag för formativ bedömning. Har eleven till exempel övat för lite eller kanske lagt väldigt mycket tid på att öva utan att komma särskilt långt?

Lektionsaktiviteter

Lektionsaktiviteter kan beskrivas som en lärarhandledning 2.0 och de hjälper dig att variera undervisningen. Här finns en bank av olika aktiviteter att arbeta med i klassrummet och dessa är i dagsläget uppdelade på Begrepp och Problemlösning. Du följer en färdig arbetsgång som är baserad på vetenskaplig grund och kan appliceras på ett flertal övningar. Med anpassade verktyg, övningar och instruktioner ger lektionsaktiviteterna dig stöd att få igång samtal om matematikens begrepp och arbeta framgångsrikt med problemlösning.

Så här kan en lektionsaktivitet se ut

Här visar läraren och NOKflex-utvecklaren Daniel Barker hur en lektionsaktivitet kan genomföras i klassrummet och hur eleverna kan bli resurser för varandra.

Arbetsgång för lektionsaktivitet

Så här ser arbetsgångarna för aktiviteterna Begrepp respektive Problemlösning ut (klicka för att se bilderna i större format).