NOKflex Elev motiverar, anpassar och hjälper

NOKflex Elev ger direkt återkoppling och har motiverande spelmoment och funktioner för att sätta mål och se sin egen utveckling. Ledtrådar, lösningar och filmade genomgångar underlättar övning på egen hand.

Översikt

När du loggar in i NOKflex som elev kommer du till Översikt där du ser en sammanfattning av din arbetsinsats och till exempel poängtabellen och dina medaljer. Här nedan går vi lite djupare in på några andra funktioner som hjälper till att göra matematiken rolig och motiverande.

Kursinnehåll och Fortsätt plugga

Under Kursinnehåll hittar du alla övningar, ledtrådar, lösningar, genomgångar och filmer. Allt innehåll är kvalitetssäkrat och kommer från våra beprövade läromedel Matematik 5000 och Vektor/Matematik 7–9.  

Du börjar med att välja kapitel och avsnitt. När du är klar med genomgången har du två olika vägar till övningarna:

1) Du kan välja fliken Öva så kommer du till det adaptiva övningsverktyget som väljer nästa övning för dig beroende på vad du har gjort tidigare. NOKflex känner av om du tar hjälp av ledtrådar och lösningar, eller svarar fel, och det styr vilka övningar du får härnäst i det adaptiva övningsverktyget.

2) Vill du hellre själv välja övningar, se vilka övningar du har gjort eller om läraren har markerat övningar ni ska göra, hittar du dem i fliken Lista övningar.

Fortsätt plugga kommer fram i huvudmenyn när du börjat öva. Det här menyalternativet är som ett bokmärke som tar dig dit där du var senast när du övade.

Direkt återkoppling

När du gör övningar skriver du in ditt svar i NOKflex och får direkt veta om du svarat rätt eller fel. Har du svarat rätt får du poäng, olika beroende på vilken övning det är och om du tagit hjälp av ledtrådar eller lösningar, eller svarat fel tidigare. Tänk på att NOKflex inte ersätter papper och penna så ha dessa redo när du gör lite mer krävande uträkningar!

Hjälp!

Det finns flera möjligheter att få hjälp i NOKflex. Teorigenomgångar och filmer, ledtrådar, lösningar och gratis läxhjälp ger dig stöd för att komma vidare. Men välj din hjälp med omsorg. Tar du hjälp av ledtrådar och lösningar, eller svarar fel, minskas antalet poäng du kan maximalt få för övningen. Tittar du på lösningen får du så klart inte några poäng alls.

Lösningsförslag/Egen lösning

Via Lösningsförslag i menyn hittar du dina lösningar, både inskrivna och fotograferade, som du skickat in till din lärare via knappen Egen lösning vid respektive övning. Läraren kan sedan ge dig feedback på det du skickat.

Målsättning och Statistik

Här sätter du individuella mål och får en tydlig överblick på kapitel- och avsnittsnivå. Du ser hur du ligger till och vad du behöver jobba mer med.

Intressen

Öka ditt engagemang genom att anpassa frågor efter dina intressen och din geografiska position.