Kompass

Kompass är en serie böcker som väcker elevernas intresse för NO och SO. Böckerna innehåller den gemensamma grundkursen i respektive ämne och lämnar utrymme till fördjupningar och arbeten efter lärarens och elevens egna val.