Läs mer om hållbar utveckling:

En hållbar utveckling (pdf)

Sidorna är hämtade ur Insikt Naturkunskap 1a1.

Ladda ner sidorna här!