INSIKT

Med INSIKT uppmuntras eleverna till att reflektera, analysera och dra egna slutsatser. Eleverna uppmuntras och får hjälpen de behöver för att förstå på djupet och få insikt.